Tài xế, người phụ giúp xe buýt hỗ trợ nỗ lực văn hóa của HISD với chương trình “Reading While Riding”

Hàng ngày sau khi tan học, bà Betty Beal, người phụ giúp xe buýt của HISD, rảo qua thùng sách, cẩn thận chọn một vài cuốn để đọc cho các học sinh trên xe buýt đi từ trường Tiểu Học Law.

Bà Beal là một trong 150 người hiện được giao cho các tuyến đường đặc biệt trong học khu và là một phần tử tích cực của chương trình Reading While Riding của HISD, nhằm bảo đảm mọi học sinh được thành công qua việc chú trọng đến văn hóa và phát triển từ vựng. Chương trình này bổ túc cho khởi xướng đọc sách Literacy By 3 của học khu, nhằm giúp mọi trẻ em đọc sách đúng cấp lớp khi học xong lớp ba.

“Tôi thích đọc sách cho các học sinh hàng ngày và thấy khuôn mặt chúng sáng lên khi chúng thấy các hình ảnh,” bà Beal nói. “Tôi nghĩ chương trình này thì có lợi vì nó khởi sự khi các em còn nhỏ nên khi chúng lớn lên chúng sẽ yêu thích đọc sách.”

Trong tuần 25-20 tháng Tư, sở Chuyên Chở HISD và tổ chức Houston Education Support Personnel Union sẽ cử hành chương trình này bằng cách khích lệ người phụ giúp xe buýt đọc sách cho các học sinh trên xe buýt đến trường hay về nhà.

Trong năm thứ hai, cộng đồng này được đề ra để đưa vào các nhân viên hỗ trợ mà họ làm việc với các học sinh có nhu cầu đặc biệt ở ngoài lớp học. Hàng ngày, xe buýt HISD chuyên chở trên 5,000 học sinh có nhu cầu đặc biệt. Người phụ giúp xe buýt được giao cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt, nhưng còn giúp trông coi các trẻ em khác trên xe buýt.

“Các tài xế phấn khởi về chương trình này. Bất cứ cách nào mà chúng tôi có thể giúp học sinh đạt được thành tích và học hành, chúng tôi muốn có thể thi hành phần vụ của mình trong sở này,” Tesha Foster nói, bà là Tổng Quản Lý cho Sự An Toàn Chuyên Chở của HISD. “Mọi người hăng hái tham dự và muốn biết những sách gì chúng tôi có được vào năm nay.”

Chủ Tịch của Houston Education Support Personnel Union là bà Wretha Thomas, bà đại diện các tài xế và người phụ giúp xe buýt HISD, nói rằng chương trình văn hóa này bắt đầu được sự lưu ý ở ngoài HISD, với các khu học chánh khác trong Texas đang bày tỏ sự lưu tâm đến việc khởi sự một chương trình tương tự.

“Chúng tôi muốn cộng đồng biết rằng các tài xế và người phụ giúp xe buýt của chúng tôi thì ưu tư đến văn hóa,” bà Thomas nói. “HISD đặt ra chuẩn mực về vài vấn đề trong vòng ba năm qua và từng là người dẫn đầu, và chương trình này là một trong những điều đó.”

Cynthia Cormier, một tài xế xe buýt kỳ cựu 17 năm, lái xe buýt mà bà Beal được ấn định. Bà nói bà thích làm việc với bà Beal để chống với nạn mù chữ ở Houston.

“Tôi yêu thích trẻ em, nên khi HISD nảy ra ý tưởng để thí nghiệm chương trình này, tôi hậu thuẫn,” Cormier nói. “Mọi thứ chúng tôi làm thì từ con tim vì đây là những con nhỏ của tôi.”