Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu thăm việc xây cất trường mới Sterling, duyệt xét sự tiến bộ tam cá nguyệt đầu

Nón và áo an toàn là y phục phải có cho Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu (BOC) của Khu Học Chánh Houston trong cuộc họp ba tháng một lần, trong đó họ đi thăm địa điểm xây cất trường mới Sterling Aviation High School.

Chuyến thăm bắt đầu ở nhà chứa máy bay, được dùng là tâm điểm của trường mới cũng như nhắm đến khoa hàng không. Nhà này còn được dùng là nơi cho học sinh làm việc với các máy bay và động cơ, và các cửa sổ lớn cho phép học sinh và nhân viên nhìn thấy nhà kho này – từ nhiều điểm, kể cả cổng chính.

“Đó là một cơ sở vĩ đại. Tôi bị ngột ngạt bởi kích thước của nó,” thành viên BOC là ông Sonny Flores nói, khi ông và các thành viên khác bước vào một cơ cấu ba tầng, rộng 230,000 bộ vuông.

Trường Sterling Aviation High School là một trong 40 trường trong học khu được tân trang hay xây lại thuộc chương trình bông phiếu 2012 của học khu này. Chuyến đi thăm này mở đầu cuộc họp tháng Tư của Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu của khu học chánh.

Được xây để chứa 1,600 đến 1,800 học sinh và hỗ trợ cho kỹ thuật mới nhất, trường này cũng sẽ bao gồm các phòng thí  nghiệm khoa học hiện đại, nhiều khu vực học chung, và các lớp học uyển chuyển. Cơ sở này dự trù sẽ hoàn tất vào tam cá nguyệt thứ tư của năm nay.

Trong khi đi thăm, tiểu ban có cơ hội thấy khu vực hành chánh mới của trường, cũng như các bậc thang học hành, là một sáng tạo không chỉ dùng làm cầu thang nhưng còn là một chỗ học cho nhóm nhỏ hay những bài diễn thuyết bất ngờ.

“Tôi vui khi thấy sự tiến bộ nhiều,” thành viên BOC là Jessica Diaz nhận xét khi bà rảo bước trong cơ sở này. “Vị hiệu trưởng dường như rất vui. Quý vị có thể thấy các đặc điểm của thế kỷ 21 mà chúng tôi nói đến nhiều.”

Chuyến đi này còn gồm những chặng dừng chân trong thính đường, thao đường chính, và khu vực ăn chung, mà sẽ mở thông ra hành lang chính và có những chỗ ngồi uyển chuyển cho các nhóm nhỏ họp mặt và học hỏi trong ngày học.

“Từ bên ngoài, quý vị không thấy được những chỗ thoáng rộng và ánh sáng trời,” thành viên BOC là ông Bob Eury nhận xét. “Thật ngạc nhiên.”

Sau chuyến đi này, tiểu ban đến thư viện trường Sterling để nghe biết những nhật tu về sự tiến bộ của chương trình bông phiếu vào đầu tam cá nguyệt. Các viên chức Nhóm Bông Phiếu nhận xét rằng khu học chánh có 22 địa điểm đang xây cất vào cuối tam cá nguyệt đầu tiên, thêm bảy nơi nữa khởi sự vào đầu tam cá nguyệt. Ngoài ra, bảy giao kèo xây cất được tiến hành, kể cả hai đồ án trên toàn học khu.

Tam cá nguyệt đầu còn thấy đồ án bông phiếu đầu tiên hoàn tất. Cơ sở xây thêm tại trường Tanglewood Middle School, trước đây là Grady Middle School, đã chào đón học sinh vào tháng Hai.

Ngoài một vài câu hỏi đặc biệt về đồ án này, các thành viên BOC hỏi về thời điểm bán bông phiếu, ngân quỹ để bảo trì các cơ sở mới, và huấn luyện người sử dụng các dụng cụ và kỹ thuật mới.

Nhìn sớm đến tam cá nguyệt sắp tới, các viên chức nhóm bông phiếu còn cho tiểu ban này biết ngắn gọn về một vài đồ án gần xong gồm: North Houston Early College, South Early College, và Worthing (Giai Đoạn 1), Mark White và Condit, Mandarin Immersion Magnet School và Delmar Fieldhouse.

“Tôi rất hài lòng về hiện trạng; về giá cả chúng tôi thấy thì rất khích lệ,” ông Lenny Schad nói, ông là trường điều hành tạm thời của HISD. “Chúng tôi theo đúng kỳ hạn để có tất cả những giao kèo còn lại được ký vào cuối năm nay, ngoại trừ một.”

Cuộc họp tam cá nguyệt sắp tới của Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu được dự định vào 26 tháng Bẩy.