Ngày Bán Nước Chanh ở Houston đem cho học sinh cơ hội để tự hình dung là người buôn bán

Trên 4,000 học sinh tiểu và trung học của Khu Học Chánh Houston sẽ mở tiệm vào cuối tuần này với quầy bán nước chanh để học hỏi thêm về cách khởi sự, làm chủ và hoạt động thương mãi.

Lemonade Day (ngày nước chanh), chính thức được dự trù vào Chúa Nhật, là một chương trình học tập trên toàn thành phố được bảo trợ bởi Prepared 4 Life, một tổ chức vô vị lợi chuyên để tăng cường cho trẻ em tuổi trung học I cấp. Tổ chức này nhằm dạy học sinh cách trở nên người buôn bán thành công với một phương pháp 14 bước, bao trùm những ý tưởng về chi tiêu, tiết kiệm, và chia sẻ với cộng đồng. Học sinh HISD sẽ tham dự sinh hoạt Lemonade Day vào thứ Sáu và Chúa Nhật.

Các học sinh từ trường Tiểu Học Neff sẽ bán nước chanh và trà pha nước chanh, tặng một phần lợi tức cho nỗ lực cứu trợ lụt của Houston.

Các học sinh lớp sáu từ trường Young Women’s College Preparatory Academy đã pha chế nước chanh dâu để vinh danh cố nhạc sĩ Prince. Các học sinh sẽ dùng lợi tức kiếm được trong Lemonade Day để gây quỹ cho chuyến đi đến Miami để tham dự cuộc thi toàn quốc STEM (Science, Technology, Engineering and Math).

Những học sinh nào tham dự Lemonade Day tại Blue Triangle sẽ được chấm điểm và sẽ được giải thưởng cho nước chanh ngon nhất, quán đẹp nhất, và trình bày hay nhất.

Chi tiết tổ chức gồm:

Thứ Sáu, 29 tháng Tư

  • Lanier Middle School (2600 Woodhead St.), 11:30 a.m. to 2 p.m.
  • High School Ahead Academy Middle School (5320 Yale St.), 1 to 4 p.m.
  • Neff Elementary School (8301 Neff St.), 2 to 3:30 p.m.

Chúa Nhật, 1 tháng Năm

  • Jones Memorial Church (2504 Almeda-Genoa Road), 9:45 a.m. to 12:45 p.m., học sinh từ trường Frost Elementary School tham dự
  • Lemonade Day at Blue Triangle (3005 McGowen St.), 1 to 4 p.m., học sinh từ trường Codwell Elementary School và Young Women’s College Preparatory Academy tham dự
  • Lemonade Day on Esplanade (2600 Navigation Blvd.), 10 a.m. to 2 p.m., học sinh từ các trường tiểu học Burnet và Davila tham dự