Ông JJ Watt làm hai trường ngạc nhiên với những quà tặng, nói về những lựa chọn trong đời

Các học sinh thể lực tại các trường trung học Deady và Stevenson hiểu được giá trị của sự chăm chỉ làm việc và những tương giao lâu dài nhờ một cuộc viếng tăm của cầu thủ đội Houston Texans là ông JJ Watt, và những quà tặng tổng cộng hơn $53,000 từ JJ Watt Foundation.

Nói với các học sinh thể lực quy tụ tại mỗi trường, ông Watt nhấn mạnh đến sự quan trọng của những lựa chọn cho tương lai mà học sinh quyết định hôm nay, và làm thế nào để có những người bạn tốt, họ sẽ thúc giục, tạo những khác biệt. Sau đó, ông Watt đã chụp hình với các học sinh.

“Một trong những thông điệp chính của ông là, ‘Bạn là một phản ảnh của 4-5 người chung quanh bạn. Hãy biết chắc là bạn có những người giúp bạn trở nên tốt hơn’,” Hiệu Trưởng Ruth Ruiz của trường Stevenson nói.

Tổ chức Justin J. Watt Foundation có sứ vụ cung cấp cơ hội thể lực sau khi tan học cho các học sinh trung học I cấp. Cả hai trường này đã dùng số tiền tặng bởi tổ chức này để cung cấp dụng cụ và đồng phục cho các đội thể thao trong trường.

“Đây là một cơ hội tốt để nghe những lời tích cực từ ông JJ Watt và tổ chức của ông.” Hiệu Trưởng Richard Smith của trường Deady nói. “Các em sẽ nhớ điều này mãi mãi.”