Sở Cảnh Sát HISD cử hành Tuần Lễ Cảm Kích Cảnh Sát với các học sinh thắng giải thi vẽ

Sở Cảnh Sát Khu Học Chánh Houston đã công bố các người thắng giải cuộc thi vẽ thường niên lần thứ hai Police Appreciation Week Art Contest.

Trong cuộc thi năm nay, học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp hai vẽ một bức tranh với nhiều chủ đề về thực thi luật pháp.  Một số đề cao các viên chức cảnh sát trong trường HISD, trong khi một số em khác vẽ các loại viên chức thực thi luật pháp khác nhau hay vinh danh người bà con trong ngành thực thi luật pháp.

Đứng nhất là một lớp vẽ tại trường Tiểu Học Lovett, ở đây giáo chức môn vẽ là Rickey Polidore đã khích lệ các học sinh hãy nghĩ xa để làm một chiếc xe cảnh sát loại 3 chiều.

“Thầy Polidore có một cái nhìn,” Trung Úy Cảnh Sát HISD là Guadalupe Jimenez nói. “Ông giải thích viễn ảnh này và mục đích của nó cho mọi học sinh lớp một, và cùng nhau các em làm một tác phẩm nghệ thuật đưa đến hạng nhất trong cuộc thi vẽ của sở Cảnh Sát HISD.”

Briana Garcia, học sinh lớp hai trường Tiểu Học Thurgood Marshall được hạng nhì vì vẽ một viên chức cảnh sát trong trường, và hạng ba được trao cho Lazaro Reyes, học sinh mẫu giáo trường Tiểu Học DeAnda vì vẽ một cảnh sát viên đang bảo vệ cộng đồng.

Các học sinh thắng giải và bạn cùng lớp sẽ được ăn pizza do tổ chức National Latino Peace Officers Association Greater Houston Chapter bảo trợ. Mỗi lớp còn được đi thăm Viện Cảnh Sát Houston vào cuối tuần, ở đây các em sẽ được thấy hoạt động của các viên chức, kể cả các chú cho K-9 và các đơn vị xe môtô và Dive Team.

Các tác phẩm thắng giải của từng cấp lớp hiện được trưng bày trong hành lang trụ sở trung ương Sở Cảnh Sát HISD.

“Không hồ nghi gì, các yếu tốt thúc giục là những lời khích lệ mà học sinh thấy hằng ngày được dán trong trường: thành thật, tự tin, tôn trọng, kiên nhẫn, trách nhiệm, tử tế, chính trực, suy xét, và tinh thần thể thao,” Jimenez nói.

Các học sinh tắng giải cuộc thi PD Police Appreciation Art của HISD là:

  • Hạng nhất: Mr. Rickey Polidore’s class project, Lovett Elementary School
  • Hạng Nhì: Briana Garcia, Thurgood Marshall Elementary School
  • Hạng Ba: Lazaro Reyes, DeAnda Elementary School