Các thủ khoa và á khoa tiêu biểu cho những thành tích cao nhất của Lớp 2016

Vào mùa xuân, Khu Học Chánh Houston vinh danh các học sinh ưu tú hàng đầu của mỗi trường trung học với một buổi lễ chính thức tuyên dương các thành tích học vấn ngoại hạng của học sinh.

Năm nay, khu học chánh công nhận các thủ khoa và á khoa trong buổi tiệc trà thường niên Scholars Banquet được tổ chức vào hôm 12 tháng Tư, 2016, tại khách sạn Westin Oaks Galleria. Một thủ khoa là người có được điểm trung bình cao nhất lớp; học sinh có điểm trung bình cao kế tiếp được chọn là á khoa.

Nhấn vào đây để xem hình ảnh và đọc tiểu sử của các thủ khoa và á khoa.