Tờ Washington Post xếp hạng 37 trường trung học HISD là tốt nhất nước

Bảy trường trung học HISD thuộc 100 trường đứng đầu danh sách “America’s Most Challenging High Schools”

Danh sách “America’s Most Challenging High Schools” (các trường trung học nhiều thách đố nhất Hoa Kỳ) của tờ Washington Post năm 2016 có 37 trường trung học HISD, dẫn đầu là trường Energized for STEM Academy chiếm hạng 4.

Cứ năm trường lại có bốn trường trung học HISD có tên trong danh sách năm nay khi vinh danh 10 phần trăm các trường hàng đầu toàn quốc. Các trường HISD còn chiếm 19 trường trong 100 trường hàng đầu Texas. Việc xếp hạng này được dựa trên số học sinh lớp 12 lấy các bài thi cấp đại học Advanced Placement, International Baccalaureate, và Cambridge.

Năm nay, trường trung học được xếp hạng cao nhất HISD là Energized for STEM Academy, một trường charter trong học khu chú trọng đến khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán. Sáu trường HISD khác thuộc danh sách 100 trường hàng đầu quốc gia gồm: Carnegie Vanguard (Số 11), Mickey Leland College Prep Academy for Young Men (Số 38), High School for Law Enforcement and Criminal Justice (Số 76), DeBakey High School for Health Professions (Số 82), Challenge Early College (Số 86), và Jones Futures Academy (Số 89). Hai mươi trường trung học toàn diện của HISD còn được xuất hiện trong danh sách năm nay của America’s Most Challenging High Schools.

“Không có thành phố nào ở Hoa Kỳ có tổng số các trường trung học vững mạnh như Houston,” TGĐ Lâm Thời Ken Huewitt nói. “Chúng tôi hãnh diện về các giáo chức, học sinh, ban quản trị và nhân viên hỗ trợ đã hàng ngày cùng nhau làm cho HISD trở nên vĩ đại.”

Những thứ hạng vững mạnh của HISD trong tờ Washington Post là nhờ bởi một quyết định năm 2009 của Ủy Ban Giáo Dục HISD khi gia tăng mạnh số các môn AP trong mọi trường, và miễn lệ phí bài thi AP cho mọi học sinh trong các môn đó. Vào năm 2015, học sinh HISD đã phá kỷ lục với 8,277 bài thi cấp đại học Advanced Placement, gia tăng 60 phần trăm so với 2009.

Ngoài vinh dự cấp quốc gia, HISD còn có 16 trường xếp hạng trong 100 trường đứng đầu Texas, gồm bảy trường thuộc 50 trường đứng đầu tiểu bang và hai trường thuộc 20 trường đứng đầu. Trường Carnegie Vanguard High School xếp hạng 3 trong 169 trường Texas, trong khi trường Eastwood Academy xếp hạng 19.

Xếp Hạng Toàn Quốc của HISD (các trường có dấu * thuộc 100 trường đứng đầu Texas)
// // //

*4 – Energized for STEM Academy
*11 – Carnegie Vanguard HS
*38 – Mickey Leland College Prep Academy for Young Men
*76 – High School for Law and Justice
*82 – DeBakey HS for Health Professions
*86 – Challenge Early College
*89 – Jones Futures Academy
*115 – North Houston Early College
*119 – Eastwood Academy
*151 – Young Women’s College Prep Academy
*277 – Lamar HS
*367 – Sharpstown International HS
*387 – Bellaire HS
*497 – High School for the Performing and Visual Arts
*512 – Westside HS
*573 – Houston Academy of International Studies
*622 – Westbury HS
*623 – Reagan HS
*635 – East Early College
*668 – Sam Houston HS
932 – Waltrip HS
1,001 – Sharpstown
1,080 – Chavez HS
1,015 – Austin HS
1,062 – Washington HS
1,124 – Sterling
1,299 – Mount Carmel Academy
1,324 – Scarborough HS
1,378 – Davis HS
1,492 – Madison HS
1,855 – Milby HS
1,913 – Lee HS
2,066 – Worthing HS
2,178 – Kashmere HS
2,233 – Liberty HS
2,247 – Furr HS
2,267 – Yates HS