Victoria Orozco-Martinez được chọn là tân hiệu trưởng trường Tiểu Học De Zavala

Victoria Orozco-Martinez được chọn là hiệu trưởng trường De Zavala Elementary School.  Bà từng phục vụ đặc biệt trong nhiều khả năng với Nhóm HISD hơn 20 năm. Bà Orozco-Martinez bắt đầu sự nghiệp trong giáo dục từ 1994 là một giáo chức song ngữ tại trường Brookline Elementary, ở đây bà được thăng chức làm quản lý chương trình Title 1 của trường này. Kế tiếp bà phục vụ như một giáo chức song ngữ và điều hợp viên học trình tại trường Golfcrest Elementary, cũng như huấn luyện viên văn hóa tại trường Brookline.

Vào năm 2008, bà Orozco-Martinez có sự chuyển đổi lên cấp học khu là một chuyên gia về học trình và nội dung, bà làm việc rộng rãi trong sở học trình và thẩm định trong năm năm và hỗ trợ việc thi hành trong các trường HISD. Năm 2013, bà trở về vai trò lãnh đạo trường làm hiệu phó trường De Zavala.  Trong thời gian này, hai lần trường được công nhận là một trường có thành tích cao và tiến bộ nhiều bởi Cơ Quan Giáo Dục Texas. Bà Orozco-Martinez là một học sinh tốt nghiệp HISD.  Bà có bằng cử nhân về giáo dục và bằng tiến sĩ về quản lý giáo dục của Đại Học Houston ở Clear Lake. Bà có hai cô con gái.