Các học sinh EMERGE được nhìn vào đời sống đại học lần đầu

<!–<!–
2016 EMERGE Tour – Images by Houston Independent School District
Gần 200 học sinh từ các trường trung học II cấp của HISD được lần đầu tiên nhìn đến các đại học hàng đầu ở phía nam và đông bắc quốc gia trong chương trình thăm viếng mùa hè cho các học sinh EMERGE của khu học chánh.

Chín mươi học sinh sẽ vào lớp 12 đến thăm các trường ở North Carolina và Virginia tuần này, trong khi 75 học sinh sẽ lên lớp 10 đang ở Massachusettes. Các chuyến thăm viếng này được đề ra để các học sinh trong chương trình EMERGE, một chương trình dành cho các học sinh giỏi từ những gia đình nghèo, đến các trường đại học hai và bốn năm ở ngoài Texas, cũng như những cơ hội để giúp các em quyết định theo đuổi việc học lên cao.

Các học sinh trong hai chuyến đi này thì không chỉ đi thăm các trường, nhưng còn ở trong ký túc xá đại học, ngồi trong các giảng đường, tham dự các buổi hội thảo về trợ giúp tài chánh, và được nghe từ các sinh viên thuộc thế hệ đầu tiên trong gia đình. Các học sinh còn thảo luận về sự quan trọng khi tìm đúng trường, thích hợp với các em.

“Chuyến đi này thực sự đã mở mắt em để thấy các cơ hội sẵn sàng chờ đón em,” Samantha Rodriguez nói, em là một học sinh sẽ lên lớp 12 trường Trung Học “Challenge Early College”, em tham dự chuyến đi đến North Carolina-Virginia. “Bây giờ em đang tìm các đại học nghệ thuật nhỏ hơn các các lớp thân thiện hơn là một đại học lớn với hàng ngàn sinh viên.”

Nằm trong chuyến đi thăm đại học này, Samantha tìm hiểu một vài đại học loại nhỏ ở phía nam gồm Đại Học Davidson và Washington và Lee cũng như các trường lớn hơn như Duke, Đại Học North Carolina, và Đại Học Virginia. Các học sinh trong chuyến đi Boston đến thăm các trường MIT, Boston University, Northeastern, Harvard, và Brandies.

Cùng đi với các học sinh trong chuyến đến North Carolina là Ủy Viên Giáo Dục HISD Harvin Moore, ông vừa mới trải qua thủ tục nộp đơn vào đại học với cô con gái. Ông Moore đã ở trong ký túc xá sinh viên và đi thăm trường cùng với các học sinh, ông nói rất cảm kích trước những trình bày của các đại diện trường cũng như của chính các sinh viên.

Ông nói, “Các đại học này muốn có học sinh EMERGE. Họ nghe biết về chương trình của chúng tôi. Thời gian gặp gỡ và thông tin sâu đậm họ cung cấp cho con em chúng tôi thì nhiều hơn là chính mắt tôi nhìn thấy trong các chuyến đi thăm đại học.”

Có thêm ba chuyến đi EMERGE vào cuối tháng này, kể cả một chuyến khác lên Boston và một chuyến đến Philadelphia, và California.