Erika Kimble được chọn là tân hiệu trưởng trường Tiểu Học N.Q. Henderson

Chúng tôi rất vui để thông báo rằng bà Erika Kimble được chọn là tân hiệu trưởng của trường Tiểu Học N.Q. Henderson. Bà Kimble bắt đầu sự nghiệp giáo dục là một giáo chức và giáo chức đặc biệt tại trường Tiểu Học Bonham. Vào năm 2013, bà gia nhập nhóm tại trường Tiểu Học Shadydale là một giáo chức đặc biệt hỗ trợ những nỗ lực nhằm gia tăng thành tích học sinh và sau đó là hiệu phó. Bà Kimble có bằng cử nhân về quản trị thương mãi của Đại Học T. Tôma và hoàn tất bằng tiến sĩ về giáo dục đặc biệt tại trường Prairie View A&M University và quản trị giáo dục và giám thị tại Đại Học Houston Houston.