Ủy Ban Giáo Dục thông qua ngân sách HISD

Kế hoạch chi tiêu giải quyết sự mất mát $162 triệu tiền thuế địa phương vì hệ thống tài trợ trường Texas

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston vào hôm thứ Năm đã thông qua đề nghị ngân sách 2016-2017 mà nó tìm cách giảm thiểu ảnh hưởng đến lớp học vì sự mất mát được ước lượng là $162 triệu tiền thuế địa phương vì hệ thống tài trợ trường Texas.

Đề nghị ngân sách này được thông qua với số phiếu 5-2, với các ủy viên Manuel Rodríguez, Wanda Adams, Rhonda Skillern-Jones, Jolanda Jones và Michael Lunceford thì đồng ý. Các ủy viên Greg Meyers và Anna Eastman thì chống, trong khi các ùy viên Harvin Moore và Diana Davíla thì vắng mặt.

Đây là lần đầu tiên chưa từng có, vì giá trị bất động sản gia tăng, tiểu bang Texas ấn định HISD là một học khu “giầu” bất động sản, bất kể tỉ lệ học sinh nghèo là 76 phần trăm. Một hậu quả là các trường Houston sẽ mất khoảng $162 triệu tiền thuế địa phương để trả cho tiểu bang. Nếu hệ thống hiện thời không thay đổi, HISD dự trù sẽ mất $257 triệu tiền thuế địa phương để trả cho tiểu bang vào niên khoá 2017-2018. Việc này sẽ đưa sự mất mát hai năm cho các trường Houston được ước lượng là $419 triệu.

Trong nỗ lực giảm bớt ảnh hưởng ngân sách trên các lớp càng nhiều nếu có thể, đề nghị ngân sách của ông Tổng Giám Đốc Lâm Thời gồm $84.3 triệu cắt giảm các chương trình trên toàn học khu và văn phòng trung ương.

Vì phần lớn ngân sách của HISD được chi tiêu trực tiếp cho các trường, không cách chi việc thi hành những cắt giảm bó buộc của tiểu bang mà không ảnh hưởng đến các lớp.  Ngân sách 2016-2017 gồm sự cắt giảm tài trợ từng học sinh là $179 cho các trường. HISD là một khu học chánh tản quyền, có nghĩa các hiệu trưởng, cùng làm việc với cộng đồng trường, có tự do rộng rãi để quyết định cách giảm bớt ngân sách của chính mình.

Đề nghị ngân sách này còn bao gồm sự tài trợ chương trình vườn trẻ nguyên ngày của học khu với tiền thuế trong vùng. Khoảng $21 triệu tiền liên bang, hiện tài trợ chi phí chương trình vườn trẻ nửa ngày, bây giờ sẽ được dùng để gia tăng sự tài trợ cho từng học sinh trong các trường HISD có đông học sinh nghèo.

HISD có hai chọn lựa để trả lại số tiền nợ dự trù là $162 triệu theo hệ thống tài trợ học đường Texas:

  • Chọn lựa 1: Vào tháng Tám, Ủy Ban Giáo Dục có thể mở một cuộc trưng cầu dân ý để có được sự đồng ý của cử tri để gửi tiền thuế địa phương cho tiểu bang Texas. Cuộc bầu cử này sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng Mười Một. Nếu biện pháp này được cử tri tán thành, HISD sẽ trả số tiền nợ trực tiếp cho tiểu bang.
  • Chọn lựa 2: Nếu HISD không tổ chức cuộc tuyển cử để trả lại tiền cách thành công, Ủy Viên Giáo Dục Texas sẽ nhận diện bất động sản không để cư ngụ trong HISD và cộng bất động sản đó vào danh sách thuế của một khu học chánh không giầu bất động sản. Trong trường hợp này, các chủ nhân của bất động sản đó sẽ phải trả thuế theo thuế xuất được ấn định bởi học khu mà họ được đưa vào. Giá trị tổng cộng tiền thuế của các bất động sản này sẽ khoảng $18 tỉ.

Đề nghị ngân sách sẽ cho phép HISD giữ thuế xuất hiện thời để hoạt động và bảo trì là $1.0267 cho từng $100 giá trị chịu thuế. Khu học chánh đề nghị gia tăng 1 xu cho thuế xuất để trả nợ là $0.18 để trả tiền các chương trình bông phiếu được cử tri đồng ý năm 2012. Nếu được tán thành, điều này chỉ là một xu thứ hai thêm vào cho thuế xuất để trả nợ cho bông phiếu 2012, mà nó ít hơn 4.85 xu gia tăng được tiên liệu vào 2012. Ngay cả với đề nghị gia tăng này, HISD vẫn có thuế xuất thấp nhất trong hơn hai mươi học khu thuộc Quận Harris. Một sự biểu quyết về thuế xuất bất động sản được dự định vào tháng Mười.

Khu học chánh cũng sẽ tiếp tục cung cấp sự khấu trừ đặc biệt 20 phần trăm giá nhà, mà nó giảm bớt giá trị chịu thuế của một căn nhà thêm 20 phần trăm, tiết kiệm cho người trả thuế HISD hàng triệu đôla. Đề nghị ngân sách vẫn giữ các mức lương hiện thời cho giáo chức và nhân viên.