Everett Hare được chọn làm tân hiệu trưởng Trường Bastian

Everett Hare được chọn làm hiệu trưởng kế tiếp của trường Tiểu Học Bastian. Ông từng phục vụ HISD trong nhiều khả năng trong 10 năm, đầu tiên là một giáo chức tại trường Tiểu Học Dodson và kế đó là điều hợp viên vanguard tại trường Tiểu Học Pleasantville. Sau đó, ông phục vụ trong nhiều vai trò, gần đây nhất là hiệu phó trường Bastian từ tháng Tám, 2015. Ông Hare có bằng cử nhân của Đại Học Dillard và bằng cao học về Quản Trị Giáo Dục của trường Texas Southern University, nơi ông đang hoàn tất bằng tiến sĩ. Ông Hare có hai con cũng theo học các trường HISD.