Ts. Queinnise Miller được chọn làm tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Smith

Chúng tôi rất vui để thông báo rằng Ts. Queinnise Miller được chọn làm tân hiệu trưởng trường Smith Elementary School. Sau 15 năm là một nhà giáo dục, bà tiếp tục một đam mê là dậy học và hướng dẫn. Động lực cho công việc này là bảo đảm rằng mọi học sinh ưu tú nhận được một cảm nghiệm giáo dục cấp thế giới bất kể văn hóa và nền tảng kinh tế. Ts. Miller từng phục vụ là một giáo chức tiểu và trung học, trưởng phòng, huấn luyện viên, và hiệu phó trong nhiều khu học chánh. Ts. Miller tham gia Nhóm HISD ba năm trước và là một quản lý kỳ cựu cho sở Phát Triển Lãnh Đạo và Phòng Lãnh Đạo Trường.

T. Miller hoàn tất bằng cử nhân ở Đại Học Houston và bằng tiến sĩ tại Prairie View A&M. Bà có cử nhân về nghệ thuật tiếng Tây Ban Nha, bằng cao học Quản Trị Giáo Dục, và bằng tiến sĩ về Lãnh Đạo Giáo Dục. Ts. Miller đã kết hôn và có hai con.