Julie Dickinson được chọn là tân hiệu trưởng Tiểu Học Kolter

Julie Dickinson được chọn làm hiệu trưởng Tiểu Học Kolter. Trước sự bổ nhiệm mới này, bà Dickinson là một hiệu phó và điều hợp viên magnet tại trường Kolter, ở đây bà đã từng làm việc trong bốn năm. Trước đó, bà là điều hợp viên Title I và trưởng phòng giáo dục đặc biệt tại Tiểu Học Daily. Trước khi đến HISD, bà Dickinson dậy cấp trung học I cấp ở Mississippi và II cấp ở California. Bà có bằng cử nhân về tâm lý trẻ em của Hollins University, một bằng cao học về giáo dục đặc biệt của William Carey College, và chứng chỉ quản trị của IV.