Học sinh trường Lamar chuẩn bị chương trình IB vào mùa thu

Khóa hè “International Baccalaureate Summer Academy” của trường Lamar đã khởi sự vào tuần qua. Vào mùa hè, các học sinh sẽ lên lớp chín được giới thiệu về chương trình “IB Middle Years” qua lớp nhiều môn học gồm Anh văn, toán, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật và nhân văn, và thể dục trong một học trình dựa trên đồ án, không điểm hạng.

Được thành lập năm 1968, “International Baccalaureate” là một tổ chức vô vị lợi để cung cấp các chương trình giáo dục nhiều thách đố cho các học sinh từ 3 đến 19 tuổi để giúp phát triển trí tuệ, cá nhân, cảm xúc, và các khả năng xã hội để sống, học hành và làm việc trong một thế giới toàn cầu hóa.

“Mục tiêu của Lamar Summer Academy là đem lại một cái nhìn tổng quát về IB để khi học sinh đi học vào tháng Tám, các em sẽ có một số ý tưởng về chương trình IB là gì,” Giám Đốc Dennis Gillespie của Summer Academy nói.

Mỗi năm, ông Gillespie chọn một chủ đề khác nhau để định hướng sự giảng dậy trong lớp. Các chủ đề trong quá khứ gồm sự biến thái và làm những cầu nối. Chủ đề năm nay tập trung vào ý niệm “Đầu óc quốc tế”. Sinh hoạt cao điểm của lớp này là một ngày hội quốc tế do học sinh tổ chức với nhiều văn hóa khác nhau được nghiên cứu và cử hành. Ông Gillespie tin rằng có một não trạng toàn cầu thì thiết yếu nếu các học sinh IB muốn tốt nghiệp cho toàn cầu.

“Chúng tôi muốn học sinh yêu quý mọi văn hóa để các em có thể thành công trong nền kinh tế toàn cầu và xã hội luôn thay đổi ngày nay,” ông Gillespie nói.

Các học sinh lớp “Summer Academy” được giới thiệu về “IB Learner Profile” (hồ sơ học sinh IB), mà nó giúp mọi phần tử của trường biết tôn trọng chính mình, tôn trọng người khác, và thế giới chung quanh. Dịch vụ cộng đồng được nhấn mạnh trong khóa hai tuần lễ này. Mỗi tuần học sinh tham dự việc thực tập nhắm đến sự phục vụ cộng đồng.

Trong tuần lễ đầu, học sinh tình nguyện tại Ngân Hàng Thực Phẩm Houston, ở đây các em làm những hộp thực phẩm cho các gia đình có nhu cầu. Học sinh xếp các loong thực phẩm, hàng tạp hóa, và quà vặt vào những hộp có nhãn hiệu để phân phối cho các gia đình mà họ phải dời chỗ ở vì lụt mới đây ở Houston.

“Em cảm thấy sung sướng khi đền ơn và biết rằng em đang giúp đỡ ai đó,” học sinh lớp IB là Hannah Heard nói.

Danh sách các trường HISD có cung cấp chương trình IB đang gia tăng. Các trường tiểu học của học khu có chương trình IB là Briargrove, Briarmeadow Charter, Harvard, Herrera, Northline, Poe, River Oaks, Roberts, Rodriguez, The School at St. George Place, Twain, và Wharton K-8 Dual Language Academy.

Các trường trung học I cấp có chương trình này là Fondren, Grady, Hogg, Lanier, và Ortiz, và các trường trung học II cấp là Bellaire, Chavez, Lamar, và Reagan.