Thay Đổi Cực Độ: Các Phòng Vệ Sinh Trường Trung Học I Cấp

Các phòng vệ sinh của học sinh trong 31 trường trung học I cấp trong toàn thể HISD đang được tân trang với ngân khoản từ chương trình bông phiếu trị giá $1.89 tỉ của khu học chánh. Khi hoàn tất, các phòng được tân trang này sẽ đầy đủ phương tiện cho người tàn tật và kể cả những nâng cấp rất cần thiết.

Việc tân trang tại mỗi trường sẽ thay đổi, nhưng phạm vi công việc nói chung bao gồm sự thiết lập hệ thống nước, chậu nước, bồn tiêu tiểu có hệ thống xả nước tự động, và máy sấy khô tay, cũng như sửa chữa các tường hiện thời, và thiết lập tường mới và gạch nền nhà mới, đèn điện, và trần sơn lại. Những vách ngăn trong phòng vệ sinh sẽ là mầu đen để học sinh không thể vẽ lên trên.

“Các trường cũ thường có phòng vệ sinh nhỏ hơn nhiều, đó là một thách đố về phương diện thiết kế để làm cho nó thích hợp cho mọi người,” Courtney Harper nói, ông là chủ tịch của hãng Courtney Harper & Partners Architects và là kiến trúc sư cho 10 trường trung học I cấp. “Chúng tôi hoạch định cho tương lai, để làm (các phòng vệ sinh) bền bỉ lâu dài nếu có thể.”

Mỗi việc tân trang phòng vệ sinh thường mất khoảng tám tuần để hoàn tất. Tuy nhiên, vì chỉ có thể đóng một hai phòng vệ sinh cùng lúc của mỗi trường, một giai đoạn phức tạp hơn được đề ra để giảm thiểu sự gián đoạn sinh hoạt trường.

“Chia giai đoạn thực sự là một thách đố lớn nhất, phải làm việc theo chương trình của học sinh và trường,” Jerry Nobles nói, ông là giám thị của Prime Contractors, nhà thầu tổng quát được chọn cho một vài đồ án sửa phòng vệ sinh. “Bất cứ gì gây nên ồn ào thì chúng tôi phải làm vào ban tối. Chúng tôi thường làm vào ban tối vì nó rất ồn.”

Trong 31 trường trung học I cấp, việc tân trang đã hoàn tất trong chín trường sau: Attucks, Deady, Fonville, Johnston, Key, McReynolds, Pershing, Westbriar, và Henry.

Việc tân trang đang tiến hành tại thêm sáu trường nữa là Fondren, Hartman, Thomas, Clifton, Henry, và Welch.

“Khi đưa trẻ em vào khung cảnh, bất cứ sự tân trang nào cũng trở nên khó khăn,” Hiệu Trưởng Monique Lewis của trường Fondren nói, bà mong đợi các phòng vệ sinh trong trường được hoàn tất vào mùa thu. “Chúng tôi thực sự cần được nâng cấp nên chúng tôi rất uyển chuyển trong thời gian sửa chữa và làm cho có kết quả.”

Trong tháng Sáu, Ủy Ban Giáo Dục HISD đã tán thành việc tiến hành các giao kèo tại thêm 13 trường trung học I cấp nữa là các trường Black, Lanier, Navarro, Burbank, Edison, Hamilton, Marshall, Ortiz, Holland, Stevenson, và Williams, và các viện Sugar Grove và High School Ahead. Việc xây cất của nhóm trường này sẽ bắt đầu vào mùa hè.

Ba trường còn lại— Fleming và Pin Oak và Jane Long Academy — hy vọng sẽ được đưa ra đấu thầu vào hè này và xây cất trong mùa thu.

Qua chương trình bông phiếu của HISD được cử tri tán thành, $35 triệu được dành cho việc tân trang phòng vệ sinh các trường trung học I cấp. Chương trình này còn bao gồm việc xây lại hay tân trang 40 trường, $100 triệu để nâng cấp kỹ thuật, $44.7 triệu để thay thế các sân vận động và cải thiện cơ sở thể lực, và $17.3 triệu để cải thiện sự an toàn và an ninh.