Michelle Turek được chọn là tân hiệu trưởng trường Herod

Michelle Turek được chọn là là tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Herod. Bà bắt đầu sự nghiệp giáo dục là một giáo chức Anh văn cấp trung học II cấp và dậy Anh văn ở các trường trung học I và II cấp. Bà Turek là một chuyên viên giảng dậy sau đó là hiệu phó trường Trung Học Deady. Gần đây nhất, bà là hiệu phó trường Tiểu Học Roberts. Bà có bằng cử nhân về nghiên cứu đa ngành của Đại Học Houston và bằng cao học về lãnh đạo và giám thị học vấn của Đại Học Texas ở Arlington.