Sinh hoạt và nguồn tài liệu cho phụ huynh ngày tựu trường

Đã sẵn sàng cho ngày đầu đi học chưa? Có nhiều sinh hoạt và nguồn tài liệu để bảo đảm các em sẵn sàng cho một niên khoá mới:

PHÒNG GIÁO DỤC VÔ GIA CƯ CỦA HISD CÓ NHIỀU THỨ PHÂN PHÁT

Miễn phí cặp đựng sách, học cụ, giầy, khám sức khỏe, và chủng ngừa cho các gia đình HISD có lợi tức thấp, chứ không chỉ học sinh vô gia cư. Học sinh phải đem theo hồ sơ chủng ngừa để chích ngừa miễn phí. Ngân Hàng Thực Phẩm Houston sẽ phân phát thực phẩm cho các gia đình. Từ trưa cho đến 4g chiều thứ Sáu, 19 tháng Tám, 2016, tại trung tâm Bethel’s Empowerment Center, 12660 Sandpiper Dr., Houston 77035.

CẮT TÓC MIỄN PHÍ NĂM THỨ BA VỚI ỦY VIÊN GIÁO DỤC WANDA ADAMS CỦA hisd

Miễn phí đồng phục, cặp đựng sách, cắt tóc, thực phẩm, và nhiều thứ khác được bảo trợ bởi Kut-N-Zone Barber, Academy, H-E-B, United Healthcare, và nhiều tổ chức khác. 3g-7g tối Chúa Nhật, 21 tháng Tám, 2016, tại Kut-N-Zone Barber, 2919 Westridge Rd., Houston 77054.

RELIANT PHÁT CẶP ĐỰNG SÁCH

Reliant tặng 4,000 cặp có học cụ cho 41 trường HISD để giúp các gia đình sẵn sàng đến trường. Các cặp này sẽ đầy những sổ tay, bút mực, bút chì, và nhiều thứ khác cho học sinh thuộc đủ mọi lớp. 1g30-2g30 trưa, Thứ Năm, 18 tháng Tám, tại Fonwood Early Childhood Center, 10719 Seneca St., Houston 77016.

WHOLE FOODS BACK TO SCHOOL BASH

Tổ chức Back to School Bash và Book Drive Kickoff của chợ Whole Foods Market từ trưa đến 3g chiều, thứ Bẩy, 20 tháng Tám, tại mọi chợ Whole Foods. Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh vào đây.

CHỦNG NGỪA VÀ KHÁM SỨC KHỎE 

Các Trung Tâm Y Tế Thành Phố Houston

http://www.houstontx.gov/health/HealthCenters/

Khám Sức Khỏe Quận Harris

https://www.harrishealth.org/en/our-community/outreach-services/pages/troubleshooters-immunization.aspx

Bệnh Xá Lưu Động của Texas Children

http://www.texaschildrens.org/departments/mobile-clinics/services

HƯỚNG DẪN NGUỒN NĂNG CỘNG ĐỒNG CỦA HISD FACE

Hãy vào xem hướng dẫn của Family and Community Engagement Resource trong www.houstonisd.org/communityresource và tìm các nguồn tài liệu sau:

  • Back-to-School Supplies
  • Clothing Assistance
  • Healthcare