Thêm nhiều trường HISD đạt được tiêu chuẩn của tiểu bang

Số các trường “Cần Cải Thiện” giảm 31 phần trăm

Số các trường của Khu Học Chánh Houston đạt được các tiêu chuẩn của tiểu bang hiện thời cao hơn bao giờ hết trong hệ thống giải trình trách nhiệm mới khó khăn hơn của Texas.

Theo các xếp hạng sơ khởi được công bố hôm thứ Hai, 85 phần trăm các trường HISD (235 trong 275) đã chiếm được hạng “đạt tiêu chuẩn” cho niên khoá 2015-2016, một sự gia tăng 6-chấm so với năm trước. Đồng thời, bớt đi 18 trường được xếp loại “cần cải thiện”. HISD chiếm được hạng “đạt tiêu chuẩn” của một học khu.

“Chúng tôi hãnh diện về các học sinh, giáo chức, hiệu trưởng và mọi người trong HISD, họ đã góp phần cho sự tiến bộ mạnh mẽ này,” Chủ Tịch UBGD HISD là ông Manuel Rodríguez Jr. nói. “Chúng tôi phải tiếp tục cải tiến cho đến khi mọi trẻ em ở Houston có được một trường phẩm chất cao.”

Đây là năm thứ tư mà Texas xếp hạng các trường qua hệ thống giải trình hiện thời, nó để ý đến bốn yếu tố cho toàn thể học sinh, và các nhóm sắc tộc thiểu số. Các yếu tố đó là:

  • Thành quả bài thi “State of Texas Assessments of Academic Readiness” (STAAR)
  • Sự tiến bộ của học sinh từ năm này sang năm khác
  • Bớt đi những khoảng cách học hành
  • Sẵn sàng lên đại học

Hơn một nửa (31 trong 58) các trường HISD mà từng bị coi là “cần cải tiến” trong năm trước giờ đây đã đạt được tiêu chuẩn tiểu bang. Các trường đó là Halpin Early Childhood Center; các trường tiểu học Alcott, Bastian, Berry, Burrus, Codwell, Elmore, Foster, Garcia, Hartsfield, Helms, N.Q. Henderson, Jefferson, Martinez, Milne, Montgomery, Peterson, Ross, Stevens, Thompson, Tinsley Wainwright; các trường trung học I cấp Deady, Fondren, Fonville, McReynolds, Sugar Grove Thomas; Kandy Stripe Academy; và các trường trung học II cấp Scarborough Yates.

Sự tiến bộ hiển nhiên xảy ra dù các tiêu chuẩn đậu khó khăn hơn trong các bài thi STAAR năm nay. Số phần trăm học sinh HISD có học lực ở mức cao trong bài STAAR ở các lớp 3-8 thì cao nhất trong ba năm qua. Số phần trăm học sinh đậu ba trong năm bài thi cuối môn thuộc trung học II (Anh Văn, Anh Văn II, và lịch sử) đã gia tăng trong năm nay, trog khi tỉ lệ đậu vẫn không thay đổi trong môn đại số và sinh học.