Ủy Ban Giáo Dục sẽ chọn ông Richard A. Carranza làm tổng giám đốc của HISD

Tân tổng giám đốc sẽ nói chuyện với truyền thông, gặp gỡ công chúng sau cuộc bỏ phiếu

Vào hôm thứ Năm, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston dự định sẽ kết thúc việc thuê ông Richard A. Carranza làm tổng giám đốc.

Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 4g30 chiều trong Thính Đường của Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th Street. Sau cuộc bỏ phiếu, ông Carranza sẽ nói chuyện với các thành viên của truyền thông và tham dự viên trong cuộc gặp gỡ với công chúng. Xem toàn thể chương trình họp ở đây.

Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm theo sau thời gian chờ đợi hợp pháp phải có là 21 ngày trước khi một ủy ban giáo dục Texas có thể kết thúc việc thuê mướn một tổng giám đốc. Ông Carranza là người duy nhất được vào chung kết cuộc tuyển lựa tổng giám đốc hôm 27 tháng Bẩy.

Ông Carranza đã từng là một giáo chức, hiệu trưởng và trong các chức vụ lãnh đạo khác trước khi đạt đến chức vụ hiện thời là tổng giám đốc của khu học chánh San Francisco với 53,000 học sinh ở California. Năm trước, tờ Education Week đã chọn ông Carranza là một Người Lãnh Đạo năm 2015. Thông thạo Anh ngữ và Tây Ban Nha, ông Carranza đã dẫn dắt hệ thống trường công lập đa dạng nhất của California đạt được nhiều kết quả kể từ 2012.

Trước khi phỏng vấn các ứng viên, ủy ban đã làm việc với một công ty tìm kiếm ở ngoài để đưa ra một báo cáo “Leadership Profile Report, được thành hình bởi thu thập ý kiến cộng đồng từ hơn 3,200 người. Công ty này – Hazard, Young, Attea and Associates – còn thiết lập một báo cáo vạch ra những nét được tìm kiếm nơi ứng viên, dựa trên các ý kiến công ty thu thập được.

Ở San Francisco, ông Carranza dẫn đầu nhiều phương pháp nhắm đến sự công bằng để học sinh đạt được thành tích mà đó là điều Houston đang theo đuổi.

Thí dụ, học khu San Francisco USD ấp ủ mục tiêu là các học sinh tốt nghiệp có tâm thức toàn cầu, có khả năng ganh đua văn hóa và biết nhiều thứ tiếng. Các mục tiêu này phù hợp với đặc điểm “Global Graduate” của HISD và quyết định thành lập 62 trường song ngữ của học khu.

Dưới sự lãnh đạo của ông Carranza, học khu San Francisco đã giúp giảm bớt việc đuổi tạm học sinh trong khi nhấn mạnh đến các thực hành nhằm giúp học sinh ở lại lớp. HISD cũng trên đường tương tự. Bắt đầu từ niên khoá này, các trường không còn đuổi tạm học sinh trước khi đến lớp ba, trừ khi luật đòi hỏi. Thay vào đó, các giáo chức và lãnh đạo trường dành nhiều thời giờ mùa hè để học hỏi về các phương pháp giải quyết các nhu cầu xã hội và cảm xúc của học sinh.

Ông Carranza từng là Phó TGĐ về Giảng Huấn, Sáng Kiến và Công Bằng Xã Hội của khu học chánh San Francisco trong ba năm trước khi được chọn là tổng giám đốc. Trước khi đến San Francisco, ông Carranza làm Tổng Giám Đốc Vùng Tây Bắc cho Khu Học Chánh Quận Clark ở Las Vegas, ở đây ông trông coi 66 trường với hơn 66,000 học sinh. Ông là một hiệu trưởng trung học II cấp ở Tucson, Ariz. Và ở Las Vegas. Ông Carranza còn là một hiệu phó và một giáo chức song ngữ môn xã hội và âm nhạc.

Ông Carranza có bằng Cử Nhân về Giáo Dục Trung Học của Đại Học Arizona và bằng cao học giáo dục chuyên về Lãnh Đạo của Đại Học Northern Arizona. Ông đã hoàn tất luận án tiến sĩ của Đại Học Northern Arizona và hiện đang theo đuổi một bằng tiến sĩ giáo dục qua Đại Học Nova Southeastern về Lãnh Đạo Giáo Dục.

Ông Carranza là một nhân vật đáng kính trong hiện trường giáo dục quốc gia. Ông chủ tọa Ban Giám Đốc Hội Đồng Các Trường Thành Phố Lớn, là phát ngôn viên toàn quốc về các vấn đề quan trọng của các khu học chánh thành phố lớn.

Ông còn phục vụ trong Association of Latinos and Administrators Board of Directors, National Commission on Teaching and America’s Future, American Association of School Administrators Executive Committee, San Francisco Symphony Board of Governors, Fine Arts Museum of San Francisco Board of Trustees,  K to College Advisory Board.