Tổng Giám Đốc Carranza mau chóng đi thăm học khu vào ngày khai giảng

Tân Tổng Giám Đốc HISD là ông Richard Carranza đã mau chóng đi thăm sáu trường HISD hôm nay – mà nó mất hơn sáu giờ đồng hồ và trải dài 60 dặm – vào ngày khai giảng đầu tiên trong học khu.

Hành trình của ông Carranza bao gồm từng vùng địa lý của HISD, và ông đã đến thăm các học sinh, nhân viên học đường và phần tử cộng đồng tại mỗi địa điểm.

Chặng dừng chân đầu tiên của ông là trường Tiểu Học Law ở phía nam, ở đây ông có cơ hội thăm một lớp song ngữ. Kế đến là trường Trung Học Stevenson ở phía đông nam, ở đây ông quan sát việc phát động chương trình “Literacy in the Middle” của học khu, nhằm cải thiện khả năng đọc sách của học sinh lớp trung học I cấp. Sau đó ông Carranza đến Khu Ba, trường Trung Học Yates để tìm hiểu về các chương trình truyền thông và hàng hài của trường này. Sau đó ông đến trường Carnegie Vanguard High School gần trung tâm thành phố, là một trong những magnet nổi tiếng toàn quốc của học khu. Kế đến là trường Trung Học Wisom (trước đây là Lee) ở phía tây, là trường trung học II cấp đa dạng nhất của HISD. Ông Carranza kết thúc chuyến đi này tại trung tâm Fonwood Early Childhood Center, ở đây ông quan sát học sinh lớp vườn trẻ trong ngày đầu tiên trong một cơ sở mới tinh.

<!–<!–

Ngày hôm nay thật nhiều phấn khởi trên toàn học khu, gồm việc mở cửa sáu trường hoàn toàn mới trong chương trình bông phiếu 2012 của khu học chánh.