Sở Cảnh Sát HISD tổ chức liên hoan “National Night Out”

Sở Cảnh Sát Khu Học Chánh Houston đang cử hành “National Night Out” bằng một liên hoan vào ngày thứ Ba, 4 tháng Mười, từ 6g đến 8g tối.

Cảnh Sát HISD đang tổ chức “Giving Crime a Going-Away Party” tại trụ sở trung ương số 3500 Tampa St., 77021. Mọi người được mời tham dự với thực phẩm và nước uống, nhạc, trò chơi, và các giải thưởng. Một vài nhân viên công lực, cũng như người bán sản phẩm phòng hỏa hoạn và y tế, cũng sẽ có mặt để gặp gỡ cộng đồng.

Được cử hành trên toàn thể Hoa Kỳ, “National Night Out” được thành lập để có được sự hỗ trợ của cộng đồng và gửi đi một thông điệp cho những tội phạm biết rằng các khu xóm đang tổ chức để chống lại.

Mục tiêu của “National Night Out” gồm gia tăng ý thức về tội ác và ngăn ngừa ma túy, tạo được sự hỗ trợ và tham dự trong các chương trình chống tội ác ở địa phương, và củng cố tinh thần khu xóm và hợp tác giữa cảnh sát và cộng đồng.

Hầu hết toàn thể Hoa Kỳ mừng sinh hoạt này vào ngày thứ Ba đầu tiên của tháng Tám, nhưng người ở Texas mừng vào thứ Ba đầu tiên của tháng Mười.

Muốn biết thêm thông tin về National Night Out hay tham dự sinh hoạt này, hãy gọi Lt. Guadalupe Jimenez hay Sgt. Dwight Moore ở số 713-842-3715.