Những tụ họp ở cổng sau lôi cuốn học sinh HISD ăn trưa ngoài trời

Houston vào thu, và với mùa này có những liên hoan sau trận dã cầu ở cổng sau. Sở Dinh Dưỡng của HISD đang tổ chức các liên hoan cổng sau vào mỗi thứ Năm tại một vài trường trung học II cấp của HISD. Các trường Jones Futures AcademyScarborough High School là hai trường đầu tiên được chọn để tổ chức một liên hoan cổng sau, ở đây học sinh có thể vui thích ăn trưa và trò chuyện bên ngoài nhà ăn.

“Mùa dã cầu đã đến,” Giám Đốc Điều Hành Odell Warren của Sở Dinh Dưỡng nói, “nên chúng tôi muốn đưa thức ăn ra ngoài trời và có các vận động viên cũng như ban nhạc giúp học sinh lên tinh thần trong giờ ăn trưa.”

Các quản lý điều hành là Delia Garcia và Valerie Meinen đã khoản đãi hai trường trung học đầu tiên này. Những trường thắng giải liên hoan cổng sau được chọn theo số học sinh ăn trưa trong trường.

“Sẽ có một trường thắng giải liên hoan cổng sau hàng tuần cho đến 10 tháng Mười Một,” bà Garcia nói. “Tất cả những gì học sinh cần làm là ăn trưa trong nhà ăn của trường.”

Hiệu phó trường Scarborough là Lee Mashburn nói cuộc liên hoan cổng sau thì tốt cho tinh thần học đường. Ông nói, “Học sinh được bơm lên. Các em đã hỏi tôi khi nào chúng có thể thi hành điều đó nữa.”

Học sinh lớp 12 trường Jones là Juanita Zamora ngạc nhiên bởi sinh hoạt này. “Điều này thật tốt cho học sinh,” Zamora nói. “Thật phấn khởi với ban nhạc, cổ động viên, và thực phẩm.”

Học sinh lớp 11 trường Scarborough là Jonathan Vizuet nói cuộc liên hoan cổng sau là một cơ hội lớn để “gặp gỡ và nói chuyện với các học sinh khác.”

Các học sinh được ăn “cheeseburgers, hot dogs, spicy chicken sandwiches”, và chips. Tất cả các món được dọn ra bởi sở Dinh Dưỡng HISD đều đạt được tiêu chuẩn của chương trình National School Lunch Program.