35 trường sẽ được xây cất vào cuối năm, BOC biết như thế trong cuộc họp tam cá nguyệt

Khu Học Chánh Houston hy vọng sẽ có gần ba chục trường được xây cất vào cuối năm 2016, Viên Chức Xây Cất của HISD là Derrick Sanders nói với Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu (BOC) hôm thứ Ba trong cuộc họp tam cá nguyệt.

Trong khi chờ đợi ủy ban giáo dục phê chuẩn thêm các giao kèo, khu học chánh sẽ có 35 đồ án tiến hành, chỉ trừ có hai – trung học Austin và Bellaire – bắt đầu xây cất trong 2017. Có đến khoảng hai chục đồ án trong tam cá nguyệt cuối cùng, nhiều xây cất hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử HISD, và cũng tin là kỷ lục trong Texas và Hoa Kỳ.

“Số lượng giao kèo mà chúng tôi đi qua tiến trình này thật không thể tin nổi,” Sanders nói. “Chúng ta có nhiều trường đã xong, nhưng vẫn còn nhiều trường khác. Chúng tôi chấp nhận thách đố này.”

Tiểu ban BOC, một nhóm độc lập các công dân có nhiệm vụ theo dõi việc thi hành chương trình bông phiếu trị giá $1.89 tỉ của học khu, nhận được tin tức mới về tìh trạng chương trình bông phiếu, gồm các báo cáo tài chánh và ngân sách, tỉ lệ tham dự của các doanh nghiệp thiểu số và phụ nữ làm chủ M/WBE, các cao điểm của chương trình, và tình trạng của một số đồ án.

Nhóm này còn được xem phim video các môi trường học hành của Thế Kỷ 21 hiện sử dụng tại các trường mới mở vào mùa thu này: các trường tiểu học Condit và Mark White, North Houston Early College High School, South Early College High School, Mandarin Immersion Magnet School, và các lớp thêm vào của Worthing High School (Giai Đoạn 1). Khu học chánh còn mở Trung Tâm Ấu Nhi Fonwood, nó không được thấy trong phim video vì không được tài trợ bởi bông phiếu.

”Tôi rất thích khi thấy các trường mới và các học sinh trong trường,” phần tử của BOC là Phoebe Tudor nói. “Thấy các em chơi đùa trong các chỗ mới mà chúng tôi thường nói nhiều về việc đó tự hỏi không biết nó có tốt đẹp không – thật tuyệt vời khi thấy nó thành hiện thực.”

Thêm hai trường nữa, Sterling Aviation High School DeBakey High School for Health Professions, dự trù sẽ mở cửa vào tháng Giêng. Bốn trường khác — Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Men và các trường trung học Furr, Wisdom và Milby — sẽ hoàn tất đúng lúc vào tam cá nguyệt thứ hai của năm 2017.

Trong cuộc họp này, các thành viên của tiểu ban đã đặt những câu hỏi về khuynh hướng phí tổn theo từng bộ vuông, cách tính toán M/WBE, và báo cáo về dòng xe cộ, những gì làm trì trệ các đồ án.

Nhóm này còn có cơ hội gặp gỡ tân Tổng Giám Đốc HISD Richard Carranza, ông đã dừng chân đến cuộc họp và tự giới thiệu cũng như cảm ơn các thành viên đã tham dự.

“Sự phục vụ của quý vị thì vô cùng quan trọng khi chúng tôi quản lý bông phiếu này cho đến hoàn tất,” ông Carranza nói. “Tôi rất hãnh diện về công việc đang xảy ra trong bông phiếu và có nhóm xuất sắc. Tôi xin quý vị hãy quan sát kỹ và tiếp tục cho biết ý kiến để bảo đảm chương trình này thì minh bạch và công khai.”

Được tán thành bởi cử tri Houston vào năm 2012, chương trình bông phiếu HISD đang tân trang hay xây lại 40 trường, gồm 29 trường trung học trên toàn học khu. Một khi hoàn tất, HISD sẽ có một trong những trường trung học II cấp tân tiến nhất trong nước.

Chương trình bông phiếu còn bao gồm công việc mà nó sẽ có lợi cho học sinh trên toàn khu học chánh, gồm $100 triệu tiền nâng cấp kỹ thuật, $44.7 triệu tìn thay thế sân vận động và cải tiến cơ sở thể lực, $35 triệu để tân trang các phòng vệ sinh trường trung học I cấp, và $17.3 triệu cải thiện an ninh và an toàn.

“Tôi cảm kích trước tỉ lệ của những gì chúng ta đang làm ở đây,” thành viên BOC là Bob Eury nói về chương trình bông phiếu này. “Căn bản, nó quan trọng cho nền kinh tế và tương lai của thành phố chúng ta. Nó sẽ thay đổi nhiều điều.”