HISD và Đại Học Cộng Đồng Houston

HISD có một vài chương trình để giúp những học sinh có phế tật được chuyển tiếp thành công từ trung học sang một cuộc đời thanh niên hữu ích. Để cử hành tháng National Disability Employment Awareness Month, chúng tôi đề cập đến ba chương trình này. Đây là bài thứ ba trong loạt bài này.

Giáo chức HISD là Jilianne Barzilla bắt đầu lớp HISD-Houston Community College Transition mỗi sáng với bài tập thể dục để các học sinh được máu huyết lưu thông. Sau đó, cô cầm một quả banh lớn mầu tím và nói học sinh hãy nghĩ ba chữ để tự diễn tả. Cô ném trái banh cho một thanh niên cao nhất tên là Patrick.

“Ba chữ diễn tả tôi là tích cực, thân thiện, và hỗ trợ,” em nói. Cả lớp vỗ tay, và Patrick ném trái banh cho Brandon (chỉ người giữ trái banh mới được nói) em nói, “Ba chữ diễn tả em là có tổ chức, tự tin, và cởi mở.” Bài thực tập tiếp tục cho đến khi mọi học sinh có cơ hội để nói. Các em khác tự diễn tả như có tham vọng, kiên nhẫn, hân hoan, hay giúp đỡ, sáng tạo, dễ làm quen, có trách nhiệm, và tử tế.

Brandon theo học trường Bellaire năm qua và đang tìm việc làm. Em nói, “Chương trình này dậy chúng em biết chọn đúng và có trách nhiệm, biết đặt mục tiêu và cách đạt được các mục tiêu ấy.” Brandon muốn có một công việc mà nó cho phép em được du hành ra nước ngoài.

Cora theo học trường Worthing High School và đang làm việc buổi tối và cuối tuần trong khi đi học. Em tìm được một việc tại Walmart bở quen biết với một người bạn đang làm việc ở đó, và em còn làm việc tại NRG Park. Herbert từ trường Jack Yates dự định tìm việc mà em có thể giúp người khác. Em nhắc đến “Meals on Wheels” như một tổ chức mà em thích làm việc ở đây.

Việc chuyển tiếp huấn luyện từ trung học sang thực tại thì không chỉ dành cho học sinh HISD nhưng còn cho gia đình họ, vì họ phải biết cách điều hòa theo sự độc lập của con cái họ. Phụ huynh là phần tử của nhóm cùng hoạt động để giúp học sinh đi vào bước kế tiếp sau khi tốt nghiệp trung học.

“Thật phi thường khi thấy một học sinh lớn lên trước mắt quý vị, và trong những năm ở với chúng tôi, đó là điều xảy ra cho mỗi một học sinh ở đây, Barzilla nói.

Ngoài các lớp trong cộng đồng tại trường HCC, Houston Food Bank, và Texas Children’s Health Plan, HISD còn có bốn trường dựa trên các lớp chuyển tiếp cho học sinh 18+, tuổi từ 18 đến 22 tại các trường trung học Wisdom, Madison, Houston và Wheatley. Các học sinh làm việc theo học trình trong các lãnh vực khả năng làm việc, sống trong cộng đồng, cuộc sống hàng ngày, và học hành cả đời. Căn cứ thì tại trường trung học; tuy nhiên, học sinh còn tham dự các cảm nghiệm CBVI trong cộng đồng.

Hiện nay, được thuê bởi Sở Thực Phẩm của HISD là Ryan Blake. Ryan đã theo học một năm lớp chuyển tiếp 18+ của trường Wisdom, ở đây em tham dự chương trình CBVI tại trường Pilgrim Academy trong nhà ăn.