Học sinh HISD nâng cao hàng trăm điểm SAT/PSAT nhờ dùng sự chuẩn bị của Khan Academy

Hai học sinh trường Booker T. Washington trở thành các đại sứ toàn quốc vì thành công chuẩn bị SAT/PSAT bởi gia tăng số điểm tổng cộng 670 chấm, nhờ các dụng cụ thực tập miễn phí có sẵn cho mọi học sinh HISD qua Khan Academy.

Vào giữa tháng Mười, ban CollegeBoard đã đưa Valencia Grayson và Matthew Blue đến đại hội mùa thu của Council of the Great City Schools ở Miami, ở đây các em được vinh danh vì thành công với sự chuẩn bị của Khan SAT. Ông Tổng Giám Đốc HISD Richard Carranza cũng tham dự đại hội này, ở đây HISD được vinh danh đã tích cực cổ vũ Official SAT Practice (thực tập SAT) trong Khan Academy.

Em Grayson đã nâng số điểm SAT của em 470 chấm nhiều hơn điểm em nhận được của PSAT/NMSQT. Là một học sinh thể lực có thành tích, em hiểu khi quyết tâm với mục tiêu, điều đó có nghĩa gì. Em thực tập trên Khan Academy hàng ngày sau khi tan học.

Em nói, “Em muốn chơi thể thao tại đại học thuộc Division 1, và Khan đã giúp em chiến thắng”.

Em Blue đã gia tăng điểm SAT của em lên 200 chấm nhiều hơn số điểm PSAT/NMSQT.

“Trước đây, tất cả những gì em có là cuốn tự điển và các sách từ thư viện, nên khi giáo chức giới thiệu em với Khan Academy, em rất sung sướng vì nó miễn phí,” Matthew nói.  “Trang mạng này thì đơn giản và rõ ràng, và nó thực sự đã giúp em biết cách tìm đáp số.”

CollegeBoard vừa mới phát động một khởi xướng mới cho các học sinh lớp 9-12 được gọi là “Khan Academy: ALL IN.” Một tờ quảng cáo mới HISD College Readiness-Khan Academy có đề cập đến các đại sứ Khan của học khu này, đó là những em đã nâng cao điểm PSAT/SAT của mình lên hàng trăm chấm bởi sử dụng Official SAT Practice trên Khan Academy.

Sabrina Rosales từ trường Trung Học Chavez đã nâng điểm SAT của em lên 230 chấm, và Werner Monterrosa từ trường Eastwood Academy đã nâng điểm của em lên 190 chấm.

“Em muốn học Cyber Security, và đó là một môn khó để được nhận vào,” Monterrosa. “Khan đã giúp em chứng tỏ sức mạnh học vấn để lên đại học.”

CollegeBoard đang đưa Rosales đến “Forum 2016 (hội nghị chuyên đề 2016) ở Chicago vào những ngày 26-28 tháng Mười, ở đây em sẽ tham dự hội bàn tròn của học sinh về Khan Academy.

Vào ngày 2 tháng Sáu, 2015, Official SAT Practice về bài thi SAT mới được đưa ra trên mạng KhanAcademy.org, và chỉ một năm sau đã có hơn 1.4 triệu người sử dụng. CollegeBoard Khan Academy cùng làm việc để đưa ra các môn học để giúp học sinh có kiến thức và khả năng cần để thành công ở đại học.