Chương Trình Anthony Bourdain đề cập đến Wisdom HS, sự đa dạng của HISD

Gần hai năm trước, Hiệu Trưởng Jonathan Trinh của trường Trung Học Wisdom được đề cập đến trong một tờ báo địa phương về những người di dân đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ và họ đã thay đổi với đời sống ở đây như thế nào.

Vì thế khi các nhà sản xuất chương trình Anthony Bourdain trên đài CNN, Parts Unknown, làm cuộc nghiên cứu cho các chương trình sắp tới ở Houston, họ đã đọc câu chuyện này và muốn có cả gia đình của ông Trinh.

Sylvia Trinh, Giám Đốc các Trường Phía Bắc và là vợ của ông Jonathan Trinh, nói bà vui mừng khi được xuất hiện trong chương trình này và nói về các khía cạnh tích cực về đời sống ở Houston và được tham dự trong việc giáo dục các học sinh có cùng một quá khứ như gia đình bà. Chương trình Parts Unknown chiếu vào 8g tối Chúa Nhật trên đài CNN.

Khi ông Bourdain đến thăm trường Trung Học Wisdom và gia đình ông Trinh hồi đầu năm 2016, ông đã dành nhiều thời giờ đi thăm các học sinh, xem cách giảng dậy trong lớp ESL, và ngay cả ăn trưa trong nhà ăn của trường.

Vào tối hôm đó, ông đến nhà ông Trinh để ăn món crawfish theo kiểu Việt Nam, và món tamalespupusas kiểu người El Salvador của bà Sylvia. Và khi ông thưởng thức các món ăn, bà Sylvia Trinh nói ông Bourdain còn ngạc nhiên hơn nữa về các học sinh và giáo chức tại trường Trung Học Wisdom.

Bà nói, “Cả hai chúng tôi đều rất phấn khởi (để xuất hiện trong chương trình này). Đó là một cơ hội để đề cao và thay đổi tâm trạng người dân về các trường trong thành phố, các giáo chức và nhân viên phi thường của trường. Chúng ta thường bỏ quên họ vì đôi khi họ bị lu mờ vì các tựa đề tiêu cực. Tôi rất vui mừng khi ông Bourdain dành nhiều thời giờ trong một lớp ESL.

“Ông thực sự cảm kích bởi đường hướng học hành, vì ông đến thăm những chỗ có nhiều học sinh tị nạn và ông biết đời sống khó khăn thế nào. Ông đồng cảm với các học sinh, và thực sự vui thích nói chuyện với các em. Ông nói đó là một trong những cao điểm của chuyến đi này.”