Hãy tặng cho học sinh của Houston trong #GivingTuesday

Quý vị đã tiết kiệm được nhiều trong ngày Black FridayCyber Monday. Còn một ngày để cho đi thì sao?

Thứ Ba, 29 tháng Mười Một là #GivingTuesday, một phong trào toàn cầu để gây quỹ cho các tổ chức vô vị lợi và các trường, dậy học sinh về sự vị tha, và vui mừng với sự độ lượng.

Thật dễ để giúp học sinh của Houston được dự phần vào #GivingTuesday của quý vị. Sau đây là một vài cách để quý vị đầu tư vào trẻ em của HISD – với thời giờ, tiền bạc, hay kiến thức của quý vị:

  • Hãy tặng tiền cho “HISD Foundation”: Tổ chức “HISD Foundation” hỗ trợ các chương trình trên toàn học khu và ở trường cũng như nhằm gia tăng thành tích học sinh, giảm bớt sự cách biệt học vấn của giới thiểu số, và phát triển cũng như giữ lại các nhà giáo giỏi trong mọi lớp. Tổ chức này tin vào sự công bằng, văn hóa, sáng kiến, lên đại học, và người độ lượng có thể giúp học sinh được chuẩn bị thành công khi ở đại học và khi đi làm.
  • Trở nên một VIP:Volunteers in Public Schools” (VIPS) tuyển mộ phụ huynh và phần tử cộng đồng để tặng thời gian, nguồn năng, và kiến thức của họ nhằm giúp gia tăng thành tích học sinh. Người tình nguyện góp phần trong các lãnh vực tỉ như dìu dắt, dậy kèm, gây quỹ, dậy học, các chương trình củng cố, các hoạt động ngoại khóa và dịch vụ cộng đồng. Ghi danh trên mạng ở đây.
  • Tình nguyện cho “Read Houston Read”: Giúp trẻ em phát triển sự yêu quý đọc sách bằng cách đọc sách cho em nghe qua trực tuyến hay đích thân gặp mặt. Quý vị chỉ mất một giờ hàng tuần trong niên khoá để thấm nhập lòng yêu mến đọc sách kéo dài cả đời cho học sinh.

Tìm hiểu thêm về những cách tham dự trong HISD ở đây.

#GivingTuesday được phát sinh tại 92nd Street Y, một trung tâm cộng đồng và văn hóa ở Nữu Ước năm 2012. Từ đó trở đi, mọi người thuộc mọi thành phần, văn hóa và các vùng trên thế giới đã giúp hình thành một ngày toàn cầu để cho đi mà nó phản ảnh lời hứa của 92Y để củng cố các cộng đồng và sửa đổi thế giới. Năm 2015, các tổ chức vô vị lợi đã kiếm được hơn $117 triệu vào ngày #GivingTuesday.