Ông tổng giám đốc, ông thị trưởng có lời trấn an người di dân và tị nạn

Vào hôm thứ Hai, Tổng Giám Đốc Học Khu Houston Richard Carranza cùng với Thị Trưởng Houston Sylvester Turner tại trung tâm Baker-Ripley Neighborhood Center đã trấn an các cộng đồng người di dân và tị nạn ở Houston rằng Houston là một thành phố mà họ có thể cảm thấy an toàn và là nơi con em họ có thể học hành mà không sợ bị kỳ thị vì sắc tộc, mầu da, tôn giáo, hay tình trạng di dân.

Cả hai ông Carranza và Turner đã nhấn mạnh đến giá trị của Houston là một thành phố đa dạng của người di dân và tị nạn và nói rằng họ biết có những thắc mắc trong cộng đồng này.

Tổng Giám Đốc Carranza, được sự tham gia của Ủy Viên Jolanda Jones đứng trên sân khấu, đã nhấn mạnh rằng các trường HISD là nơi an toàn cho học sinh chú trọng đến việc học.

“Có những vụ án Tối Cao Pháp Viện mà nó bảo đảm quyền lợi cho học sinh có được sự giáo dục miễn phí và công cộng trong hệ thống học đường của chúng tôi,” ông Carranza nói. “Khi các em đến trường của chúng tôi, các em được chào đón vào nơi an toàn, và chúng tôi sẽ bảo vệ các quyền lợi của các em trong trường.”

Ông Carranza còn nêu ra những nỗ lực của khu học chánh để hỗ trợ người di dân và tị nạn. Vào thứ Bẩy, HISD đã tổ chức DREAM Summit, để giúp đỡ những học sinh diện DREAMers, DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), chỉ có giấy chiếu khán, thường trú nhân, người tị nạn, và tị nạn chính trị được nộp đơn vào đại học và lướt qua thủ tục trợ cấp tài chánh. Ông Carranza còn vạch ra chính sách cấm ức hiếp nghiêm ngặt của HISD, đó là một trong những chính sách đầy đủ nhất nước, và khích lệ các học sinh nào cảm thấy bị ức hiếp hãy mạnh dạn và nói với một người lớn.

Khu học chánh còn làm việc để cung cấp thông tin cho cộng đồng qua việc thành lập các trang FAQ để trả lời một số thắc mắc của các gia đình trong HISD về tình trạng di trú của mình cũng như sự quyết tâm bảo vệ học sinh khỏi bị kỳ thị và ức hiếp của học khu này.

Thị Trưởng Turner vạch ra việc mới mở văn phòng “Office of New Americans” của thành phố, để phục vụ người di dân và tị nạn trong Houston.

“Bất kể quý vị từ đâu đến, trông giống như thế nào, khuyết tật gì, tin tưởng những gì, hoặc yêu thích ai, chúng ta sẽ đứng chung với nhau là người ở Houston,” ông Turner nói. “Và Houston sẽ là một thành phố chính trực và hay trắc ẩn, nó hoạt động để bảo vệ người ta khỏi bị kỳ thị và các hình thức đối xử tàn tệ khác.”

Các viên chức địa phương cũng hiện diện để nói lên sự hỗ trợ, gồm U.S. Rep. Sheila Jackson Lee, Nghị Viên TB Sylvia Garcia, Nghị Viên TB Gene Wu, và hai ủy viên Hội Đồng Thành Phố là Robert Gallegos và Mike Laster.