HISD than khóc sự mất mát cựu Ủy Viên Giáo Dục Arthur Gaines

<!–<!–
Arthur Gaines – Images by Houston Independent School District
 

Đại gia đình HISD đang thương tiếc sự mất mát cựu Ủy Viên Giáo Dục Học Khu IV là ông Arthur Gaines, một người tiên phong phục vụ và lãnh đạo trong khu học chánh lớn nhất tiểu bang.

Ông Gaines được bầu cử vào Ủy Ban Giáo Dục HISD năm 1991, là chủ tịch ủy ban này năm 1995, và về hưu năm 2007 ở tuổi 81. Ông đã từ trần hôm thứ Sáu. Là một nhà giáo dục cả đời, ông Gaines đã gia nhập HISD năm 1948 là một giáo chức. Ông thuộc về lớp người Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên làm quản trị viên của HISD, và ông đã nắm giữ một vài chức vụ hàng đầu trong ban quản trị trung ương.

“Ông Gaines là trụ cột của cộng đồng HISD và là một người phục vụ quên mình,” Chủ Tịch UBGD HISD là ông Manuel Rodriguez nói, ông cũng phục vụ trong ủy ban giáo dục với ông Gaines. “Ông thật là một người quý phái, một người bạn khôn ngoan, và người dìu dắt độ lượng đối với tôi và nhiều người khác cũng phục vụ trong ủy ban này trong nhiềunăm. HISD là một khu học chánh vĩ đại vì nền tảng của nó được đặt trên những người như ông Gaines.”

Ủy Viên Học Khu IV hiện thời là bà Jolanda Jones nói ông Gaines là một người hỗ trợ hữu hiệu cho các trẻ em, và nhất là những học sinh trong học khu của ông, gồm các vùng Khu Ba và Sunnyside ở phía nam Houston.

“Ông Gaines là một di sản trong cộng đồng chúng ta, và tôi hãnh diện phục vụ các khu xóm mà ông đã từng đại diện,” bà Jones nói.