Ban nhạc diễn hành trường Austin được khen thưởng với “Certificate of Congressional Recognition”

Ban nhạc diễn hành trường Trung Học Austin đã được trao tặng với bằng khen thưởng “Certificate of Congressional Recognition” vào hôm 15 tháng Giêng trong cuộc thi thường niên “Martin Luther King Jr. Battle of the Bands” tại thao đường “Thorne Stadium”.  Ban nhạc này đã tham gia nhiều sinh hoạt MLK kể từ khi thành lập năm 2005, gồm cuộc thi hàng năm. Ban nhạc này có tên là “Sonic Boom” đã dẫn đầu đoàn diễn hành “MLK Youth Parade” từ 2008, cùng với các cuộc diễn hành khác gồm Houston Veteran’s Day Parade, Houston Thanksgiving Day Parade Natchitoches Christmas Festival of Lights Parade ở Louisiana. Các học sinh cũng từng tham dự trong Cinco de Mayo Parade, Fiesta Patrias, Fiesta Flambeau San Antonio, Mardi Gras ở Galveston cũng như ở New Orleans. Ban nhạc này được dẫn dắt bởi giám đốc âm nhạc là Keavon Runnels, ông đã  thúc giục ban nhạc này không chỉ đại diện cho các văn hóa đa dạng nhưng còn đầu têin cảm nghiệm được các văn hóa.