Các máy “Drones” và rôbô thắng lớn trong cuộc thi của học sinh “Dream On STEAM On”

Các máy bay “drones” và rôbô xoay tròn đã chấn động các giám khảo trong cuộc triển lãm do ngân hàng “Capital One Bank” bảo trợ là “Dream on STEAM on Student Showcase” tại trường Trung Học Northside vào hôm 24 tháng Giêng. Bốn trường tiểu học, hai trường trung học I cấp, và ba trường trung học II cấp thi đua trong cuộc thi STEM/STEAM để chiếm hạng nhất trong mỗi loại.

Nhóm Looscan trường Tiểu Học Lions đã thắng với các máy “drone” nhiều mầu sắc, giải thích những sử dụng phù hợp luân lý gồm các nhu cầu y khoa, giúp nhân viên công lực, và giao hàng. Các trường tiểu học khác có tham dự là Osborne, C. Martinez, và Mading.

Máy “drone” nhỏ của trường Trung Học Marshall đã bay đường dài, trong khi nhóm nói về sự đóng góp quan trọng của mỗi phần tử trong nhóm như thế nào. Các em đã chiếm giải nhất hơn trường Williams Middle School và máy rôbô của các em làm từ các Lego.

Nhóm “Future Farmers of America” của trường Booker T. Washington đã trình bày món chả giò mà các em đã thực hiện từ các gia vị trồng trong vườn của trường. Các em còn chiếu một phim video về học sinh làm vườn và chia sẻ bánh và nước dưa leo với tham dự viên.

Trường Trung Học Sterling trình bày các rôbô xoay tròn, nhưng không sánh được với máy “drone” to lớn được giải nhất của trường Northside, mà máy này đưa một lá thư cho Hiệu Trưởng Julissa Alcantar-Martinez trong cử tọa.

Các giám khảo là Chủ Tịch Tiếp Thị của Capital One là ông Jim Nicholas; Quản Lý Vùng của Capital One là Carla Hamilton; Ts. Carolyn Nichol, giám đốc phòng Sinh Hoạt STEM trường Rice; và giám đốc điều hành “Young Audiences” là bà Mary Mettenbrink.

“Capital One” là một hỗ trợ viên lâu dài của HISD và các mục tiêu của học khu là ảnh hưởng đến thành tích học sinh.

“Sự tham dự của các em trong chương trình này – và sự chăm chỉ của các em – chứng tỏ các em thấu hiểu sự quan trọng của khoa học, kỹ thuật, kỹ sư, nghệ thuật và toán trong việc xây dựng một tương lai sáng lạn cho chính các em,” ông Nicholas nói.

Sau đó ông tặng cho HISD một ngân phiếu trị giá $30,000 để bổ sung cho ngân khoản đầu tiên là $30,000.

“Sự góp phần này là một đầu tư trong các giáo chức HISD, họ đang chuẩn bị học sinh được thành công trong thời đại kỹ thuật số – và trong chính các học sinh”, ông nói.