Cuộc họp “Listen & Learn” được dự định tại trường Northside

Ủy Viên Giáo Dục HISD là bà Anna Eastman sẽ tổ chức một cuộc họp chung cho các trường vùng phía bắc với ông Tổng Giám Đốc Richard Carranza vào lúc 6g chiều ngày thứ Tư, 1 tháng Hai tại trường Trung Học Northside.

Cuộc họp này, nằm trong tổ chức “Listen & Learn Tour” (lắng nghe & học hỏi) sẽ là một cách để thu thập ý kiến từ những người lưu tâm đến tương lai của học khu và tìm hiểu về những vấn đề then chốt trong HISD.

Ông Carranza và Ủy Ban Giáo Dục đã tổng kết các cuộc họp đầu tiên trong tháng Mười với lời hứa là sẽ tiếp tục đối thoại với nhiều cộng đồng trong khu học chánh này.

Một số đề tài được thảo luận trong chuyến đi gồm: sự bình đẳng và bảo đảm mọi học sinh có cơ hội giúp các em thành công, phục vụ toàn thể đứa trẻ với các sinh hoạt ngoại khóa và khích lệ các tập thể bên ngoài cùng làm việc với HISD để cung cấp sự giúp đỡ cho học sinh và gia đình, và vấn đề trả tiền lại cũng như cơ cấu tài trợ học đường ảnh hưởng thế nào đến khu học chánh.