Sức Mạnh Trường Công: Những người tạo sự khác biệt trong đời sống mọi trẻ em

Lời Tòa Soạn: 27 tháng Hai đến 3 tháng Ba là Tuần Lễ Trường Công Lập Texas, và chúng tôi cử hành bằng việc chia sẻ những câu chuyện cá nhân trong toàn thể HISD về việc làm thế nào giáo dục công cộng giúp học sinh thành công. Hãy gửi tin tweet cho chúng tôi tại @HoustonISD và cho biết sự giáo dục công cộng ảnh hưởng tích cực thế nào đến quý vị và đời sống học sinh, dùng hashtag #PowerofPublic.

Bà mẹ Rhonda Mayes, bên phải, cảm thấy thư thả khi đưa đứa con lớp năm với nhu cầu đặc biệt
Là LaDainian lên xe buýt với tài xế HISD là bà Cynthia “C.C.” Cormier, bên trái. Các tài xế xe buýt HISD chuyên chở an toàn trên 36,000 học sinh đến trường và về nhà hàng ngày, du hành hơn 15,000,000 dặm hàng năm.

Bà Rhonda Mayes lo lắng về đứa con trai của bà LaDainian và những thách đố hàng ngày của một học sinh lớp năm có nhu cầu đặc biệt, em bị bệnh nên thường phải dùng đến xe lăn và những sự hỗ trợ khác về y khoa, xã hội, và cảm xúc.

Nhưng khi bà đưa con LaDainian lên xe buýt đến trường Tiểu Học Reynolds, bà Mayes có thể thư thả, vì biết rằng con bà đang được để ý bởi tài xế xe buýt của HISD là bà Cynthia “C.C.” Cormier và đội ngũ của bà.

“Từ ngày đầu tiên bà đã có mặt,” bà Mayes nói. “Bà có trực giá của một người mẹ, và bà sẵn sàng bảo vệ cháu.”

Bà Cormier, có ba con và bốn cháu, là một trong những tài xế kinh nghiệm nhất của HISD, với 17 năm sau tay lái. Ngày của bà bắt đầu lúc 5g15 sáng khi bà đến xưởng Barnett Motor Pool để kiểm soát an toàn chiếc xe buýt của bà, ra khỏi đó lúc 6g để đón các học sinh đầu tiên trong sáu học sinh có nhu cầu đặc biệt. Tuyến đường đưa bà đến các trường Reynolds và Foster Elementary. Vào buổi chiều bà đi ngược lại cùng tuyến đường, đôi khi trở về xưởng Barnett thật trễ lúc 6g.

“Đó là con tim của tôi,” bà nói về công việc của bà như thế. “Tôi yêu nghề. Tôi yêu thích các em bé, và đây là điều chúng tôi thi hành.”

Trước khi nghỉ mùa đông, đội ngũ của bà Cormier đã trang hoàng xe buýt cho những ngày lễ. Đến mùa xuân, họ lại có những trang hoàng mới. Điều sẽ không thay đổi là tài xế và nhóm.

“Các em học hành tốt hơn khi chúng thấy cùng một người mỗi ngày,” bà Pamela Morton nói, bà là một y tá có bằng để chăm sóc một học sinh bị đau khí quản. “Các em không lưu tâm nếu xe buýt thay đổi, nhưng các em sẽ lưu tâm khi thấy những khuôn mặt khác.”

LaDainian sẽ khởi sự cấp trung học vào năm tới, và mẹ của em đã lo không biết họ sẽ thay đổi thế nào. Bà nói, “Cháu đã quen với C.C. Cháu biết giọng nói của bà tài xế. Đó là sự khác biệt lớn khi có một tương quan tốt với người lái xe.”

Đọc thêm những câu chuyện về sức mạnh của giáo dục công cộng trong HISD.