Mưa hay Nắng: Trường Tiểu Học Parker tiến hành bất kể những trì trệ vì thời tiết

Việc xây cất trường mới Tiểu Học Parker — trường magnet âm nhạc nguyên thủ của Houston — thì hoàn tất gần 25 phần trăm với các sườn sắt đã dựng lên và các tường bên trong đang được hình thành.

“Ngay từ lúc đầu, mọi sự rất chậm vì trời mưa, nhưng khi các bức tường đã được dựng lên, mọi sự tiến hành thật nhanh chóng, Hiệu Trưởng Lori Frodine của trường Parker nói. “Chúng tôi thích một công việc có phẩm chất hơn là vội vã nên chúng tôi rất vui khi thấy điều đó.”

Một số đặc điểm của đồ án $30 triệu gồm thính đường 500 chỗ ngồi, các chỗ học nhạc được mở rộng, và các chỗ học uyển chuyển cho 850 học sinh.

Đồ án này được dự trù hoàn tất vào tam cá nguyệt thứ tư của 2017, với việc mở cửa trường đón học sinh vào tháng Giêng 2018.

Ngoài trường mới, hội PTO của trường bắt đầu gây quỹ cho một công viên mới SPARK. Chương trình “SPARK School Park” làm việc với các trường và khu xóm để thực hiện những công viên trên đất các trường công lập. Hãy liên lạc hội “Parker PTO” — https://parkerpto.membershiptoolkit.com/home — để biết thêm thông tin về cách tham dự tổ chức này hoặc tặng tiền cho công viên mới.

HISD trong tiến trình tân trang hay xây lại 40 trường như một phần của Đồ Án Bông Phiếu 2012 được cử tri tán thành. Việc xây cất đang tiến hành tại gần ba mươi trường, là thời gian nhiều hoạt động hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử học khu.

Gần 50 phần trăm Đồ Án Bông Phiếu sẽ hoàn tất và mở cửa cho học sinh vào cuối hè này. Một khi tất cả các công việc hoàn tất, HISD sẽ hãnh diện là một trong những học khu có các trường trung học II cấp hiện đại nhất nước.

Muốn biết thêm thông tin về đồ án xây cất trường Parker, hãy vào trang www.houstonisd.org/Page/71777.