Ông tổng giám đốc cùng với “Children At Risk” đề cao ảnh hưởng tốt của giáo dục Vườn Trẻ

Vào hôm thứ Ba tổng giám đốc Khu Học Chánh Houston là Richard Carranza, cùng với các tổng giám đốc của các khu học chánh lân cận, đã cùng với “Children At Risk” trong một cuộc họp báo để nâng cao ý thức về ảnh hưởng tốt của giáo dục thời thơ ấu.

“Children At Risk” là một phần của nhiều nhóm trong cộng đồng mà họ đang kêu gọi các nhà lập pháp tiểu bang hãy tài trợ thêm cho chương trình Vườn Trẻ (Pre-K). Họ đang hành động vì tài trợ cho chương trình Pre-K tiểu bang, được khởi sự từ 2015, thì không được tài trợ đầy đủ trong ngân sách lập pháp năm nay.

“Nếu quý vị muốn đầu tư vào tương lai của Texas, quý vị phải có một sự đầu tư vào Pre-K,” ông Carranza nói. “HISD nhất định cung cấp những cơ hội giáo dục ấu nhi cho các học sinh trẻ nhất.”

Cuộc nghiên cứu cho thấy những học sinh nào ghi danh lớp Pre-K thì học giỏi hơn từ lớp K-12, và những học sinh nào tham dự việc giáo dục sớm thì sẽ tốt nghiệp trung học và kiếm được lương cao hơn. HISD cung cấp việc giáo dục Pre-K từ 2006. Ngày nay, khu học chánh phục vụ khoảng 14,000 học sinh tại 155 trường, cũng như 10 trung tâm ấu nhi.

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về những lớp Pre-K, vui lòng vào trang Early Childhood Education .