Nghiên cứu của Đại Học Rice cho thấy học sinh vườn trẻ HISD được chuẩn bị nhiều cho lớp mẫu giáo

Một cuộc nghiên cứu của Đại Học Rice được công bố vào hôm thứ Tư cho thấy chương trình pre-K (vườn trẻ) của Khu Học Chánh Houston gia tăng hiển nhiên việc chuẩn bị cho lớp mẫu giáo dù sau chỉ một năm so với những học sinh không theo học lớp vườn trẻ.

Cuộc nghiên cứu này, được thực hiện bởi một tiến sĩ của đại học này, nêu ra những điểm thi bài tiếng Anh và Tây ban nha của các học sinh mẫu giáo sau một hay hai năm ở vườn trẻ.

Cuộc nghiên cứu này thấy rằng các học sinh lấy bài thi tiếng Anh, những em theo lớp vườn trẻ HISD một năm thì sẵn sàng vào lớp mẫu giáo 2.8 lần nhiều hơn một học sinh không theo học lớp vườn trẻ HISD. Những học sinh nào đã theo học hai năm lớp vườn trẻ HISD thì sẵn sàng vào lớp mẫu giáo 3.8 lần nhiều hơn những em không theo học lớp vườn trẻ HISD, và so với những em theo học một năm lớp vườn trẻ thì các em nói trên có 1.4 lần cao hơn.