HISD nhìn nhận các tình nguyện viên hàng đầu thì quan trọng cho sự thành công của học khu

Khu Học Chánh Houston đã vinh danh các tình nguyện viên hàng đầu hôm nay trong tổ chức thường niên Volunteers in Public Schools Recognition Reception.

Hàng năm, chương trình “Volunteers in Public Schools” (người tình nguyện trong trường công) — thường được gọi là VIPS — ghi danh hàng ngàn phụ huynh, phần tử cộng đồng, chuyên gia thương mãi, và người trẻ là những người sẵn sàng dành thời gian để hỗ trợ các học sinh HISD. Người tình nguyện giúp đỡ trong lớp, thư viện, trung tâm truyền thông, bệnh xá và văn phòng, họ làm người dìu dắt, dậy kèm, phụ tá giáo chức, phát ngôn viên, kiểm soát an ninh, đi kèm, thông dịch, và ngay cả kiểm soát nhà ăn.

Chủ đề tổ chức năm nay là “Volunteers are Key in HISD” (tình nguyện viên thì quan trọng trong HISD). Các tình nguyện viên được chọn nhận giải thưởng trong các loại khác nhau. Các người thắng giải được chọn từ 12 người vào chung kết.

Được phát động đầu tiên năm 1970, VIPS hiện thời có trên 35,000 người tình nguyện trên toàn học khu, họ dành biết bao thời giờ cho các trường, chương trình, và sinh hoạt trên toàn Houston.

Những người được giải thưởng năm nay là:

Jean Davis Myers Award: ABC Dental –tình nguyện tại các trường Katherine, Herrera, Jefferson và Tiểu Học Martinez

Charles Harding Senior Award: Demetris Bert, tình nguyện tại trường Westbury High School

Parent Partner Award: Tracy Agnich, tình nguyện tại trường Bellaire High School

Youth Volunteer Award: Rebecca Alemayehu, Bellaire High School

Muốn biết thêm thông tin về VIPS hoặc để tình nguyện, hãy vào www.houstonisd.org/VIPS