Cử Hành Tuần Lễ Ấu Nhi vào 24-28 tháng Tư

Tuần 24-28 tháng Tư là “Week of the Young Child (tuần lễ ấu nhi) được cử hành hàng năm dưới sự bảo trợ của tổ chức “National Association for the Education of Young Children” để công chúng chú ý đến nhu cầu của các trẻ nhỏ và giải quyết các nhu cầu đó qua các dịch vụ và chương trình cho ấu nhi.

Các nghiên cứu cho thấy những trẻ em nào được giáo dục sớm, biết đọc biết viết và có các khả năng làm toán sẽ chuyển tiếp lên các lớp sau này, có được điểm thi cao, và thường theo đại học bốn năm.

HISD nhất quyết làm việc hợp tác với nhiều tổ chức, vô vị lợi, cơ quan chính phủ, và các tổ chức để giúp học sinh và gia đình được sự hỗ trợ cần thiết – một quyết tâm với phương pháp để học sinh thành công. Học khu đang điều hợp các dịch vụ trực tiếp cho gia đình nhắm đến việc giáo dục, y tế, văn hóa, chăm sóc sau khi tan học, phát triển cá tính, nghệ thuật và âm nhạc cho ấu nhi. HISD có nhiều chương trình và dịch vụ ở đây để giúp các gia đình đáp ứng với các nhu cầu của các học sinh nhỏ tuổi nhất:

 • “Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters” (HIPPY – Dậy Phụ Huynh Có Con Nhỏ Tại Nhà)
  chương trình HIPPY nhắm đến các trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và phụ huynh để bắt đầu giáo dục tại nhà trước khi vào lớp mẫu giáo hay vườn trẻ. Từng bài học HIPPY được cung cấp bởi các chuyên viên được huấn luyện cho chương trình HIPPY, họ làm việc với các phụ huynh để bao gồm học trình 30 tuần bằng Anh Ngữ hay tiếng Tây Ban Nha. Tìm hiểu thêm ở đây.
 • “Family Friendly Schools” (học đường thân thiện gia đình)
  HISD tin rằng mối quan hệ giữa phụ huynh và học đường có thể ảnh hưởng đến khả năng học hỏi của học sinh. Đó là lý do chương trình “Family Friendly School” được thành hình để giúp đỡ các trường trong việc xây dựng và cải tiến những tương quan với các gia đình và cộng đồng. Tìm hiểu thêm ở đây.
 • “Pre-school and Early Childhood Education Centers” (trung tâm giáo dục ấu nhi)
  HISD có 155 trường vườn trẻ, cũng như chín trung tâm “Early Childhood Centers” (ECC) mà nó phục vụ đặc biệt các học sinh nhỏ nhất. Chương trình  pre-K (vườn trẻ) trọn ngày được cung cấp, và sự giảng dậy thì miễn phí cho những ai hội đủ các điều kiện. Tìm hiểu thêm về những lựa chọn lớp vườn trẻ ở đây.

Muốn biết thêm thông tin về giáo dục ấu nhi trong HISD, vui lòng gọi sở “Early Childhood Department” số 713-556-6823 hay vào trang mạng của sở này ở đây.

Tổ chức NAEYC khuyên nên có các sinh hoạt khác nhau mỗi ngày trong tuần lễ “Week of the Young Child”:

 • Thứ Hai Âm Nhạc: Ca hát, nhảy múa, ăn mừng và học hỏi
 • Thứ Ba Ăn Ngon: Ăn uống lành mạnh và tập thể dục ở nhà và trường
 • Thứ Tư Cùng Làm Việc: Cùng làm việc, cùng xây dựng, cùng học hỏi
 • Thứ Năm Nghệ Thuật: Suy nghĩ, giải quyết vấn đề và sáng tạo
 • Thứ Sáu Gia Đình: Chia sẻ những câu chuyện về gia đình

Hãy chia sẻ những gì trường quý vị đang thi hành trong tuần này để cử hành “Week of the Young Child”, hãy dùng hashtag #WOTYC trong Twitter.