Các giáo chức được chọn vào chung kết giải “Teachers of the Year” 2016-2017

Khu Học Chánh Houston vừa công bố các giáo chức vào chung kết giải “Teachers of the Year” (giáo chức của năm) cấp tiểu và trung học, cũng như những người được nhận vinh dự “Beginning Teacher of the Year” (khởi đầu giáo chức) cho các trường tiểu và trung học.

Mười bốn người được chọn vào chung kết giả “Elementary and Secondary Teachers of the Year”. Hai người thắng giải, họ sẽ đại diện cho Học Khu 4, sẽ được công bố trong buổi tiệc trà “Educators of the Year” (các nhà giáo của năm) vào thứ Sáu, 19 tháng Năm. 14 giáo chức vào chung kết này được chọn từ tất cả 287 trường dựa trên dữ kiện thành tích và tiêu chuẩn khác.

Ở cấp tiểu học, bảy người vào chung kết là:

 • Harriet Sandles từ trường Reynolds Elementary
 • Margaret McCoy từ trường Parker Elementary
 • Delandra Mickens từ trường McNamara Elementary
 • Brittany Corprew từ trường Pugh Elementary
 • Alicia Perez Guevara từ trường Barrick Elementary
 • Marco Graniel Jr. từ trường Crespo Elementary
 • Kristina Lesniak từ trường Harvard Elementary

Ở cấp trung học, bảy người vào chung kết là:

 • Melvin Lassiter III từ trường Sterling Aviation High School
 • Maqsuda Afroz từ trường Madison High School
 • Cornelius Berry II từ trường Sharpstown High School
 • Nicole Walker từ trường Mickey Leland College Preparatory Academy
 • Zulma Marin Cortes từ trường Marshall Middle School
 • Megan Giles từ trường Chavez High School
 • Neda Khan từ trường DeBakey High School for Health Professions

Các vinh dự “Beginning Teacher of the Year” được trao cho:

 • Olivia Hooper từ trường “Mandarin Chinese Language Immersion School”
 • Arkadiusz Turolski từ trường “Baylor College of Medicine Academy at Ryan”
 • Genry Santibanez từ trường Austin High School

Tiệc trà này được tổ chức hàng năm để nhận biết các giáo chức và hiệu trưởng đứng đầu trong niên khoá. Thêm vào đó, cộng đồng HISD sẽ có cơ hội trong những tuần sắp tới để bỏ phiếu chọn “Fan Favorite” cho giáo chức, người này cũng sẽ được công bố trong buổi tiệc trà.