Tynette Guinn được chọn là tân hiệu trưởng trường “Secondary DAEP”

Tynette Guinn được chọn là hiệu trưởng trường Secondary DAEP. Gần đây nhất bà Guinn là hiệu trưởng trường Lawson Middle School và là cựu hiệu trưởng trường High School Ahead Academy. Bà phục vụ trong nhiều chức vụ lãnh đạo trường, gồm điều hợp viên/quản trị viên AVID, điều hợp viên giảng dậy, và hiệu phó trường Holland Middle School. Bà Guinn có bằng cử nhân về Quản Trị Thương Mãi với một bằng nhỏ trong Hệ Tin Học từ trường Prairie View A&M và bằng Cao Học Quản Trị Giáo Dục của đại học University of Houston-Clear Lake.