Công ty kỹ thuật tặng $30,000 để cải tiến thư viện trường Benavidez ES

Jacobs, một công ty kỹ thuật xây dựng, đã tặng cho trường Benavidez Elementary School một chi phiếu $30,000 để mua sách và bàn ghế cho thư viện của trường. Công ty Jacobs từng hợp tác với trường Benavidez trong 25 năm qua nhiều phương cách khác nhau, kể cả dậy kèm học sinh và hỗ trợ giáo chức.

“Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã độ lượng giúp cải tiến việc đọc sách của học sinh chúng tôi,” Hiệu Trưởng
Zabeth Parra-Malek nói. “Nếu các em có thể đọc, các em có thể làm toán, khoa học, xã hội học, kỹ thuật, bất cứ gì. Hãy nhìn chung quanh – có thể nào quý vị tưởng tượng ra thư viện này giống như gì với tất cả các sách này?”

Tọa lạc trong vùng tây nam Houston, trường này thì rất đa văn hóa, và các học sinh trong buổi lễ khánh thành thì từ nhiều phần trên thế giới, kể cả Phi Châu, Miến Điện, Somalia, A Phú Hãn, và Mễ Tây Cơ. Mọi cấp lớp đều có học sinh đại diện, và mỗi học sinh đều cảm ơn công ty Jacobs với một bài ngắn. Chi phiếu $30,000 được tặng bởi Phó Chủ Tịch về Hoạt Động của công ty Jacobs là ông Mark Brantley, cùng với Quản Lý Lực Lao Động Houston của Jacobs là bà Luisiana Stevens và ông Jim Wilson của Jacobs.

“Đọc sách đã giúp tôi rất nhiều, nên tôi khuyên các em nên đọc sách,” ông Brantley nói. “Tôi mua sách cho các con của tôi, và tôi cũng nói chúng hãy đọc đi. Tôi vui mừng vì chúng tôi có thể giúp các em với số tiền tặng này.”

Ông Wilson thiết lập sự hợp tác với trường Benavidez vào mùa thu 1992 với một nhóm người tình nguyện, họ làm việc với những học sinh có nhu cầu đặc biệt. Sự hợp tác gia tăng khi ông Wilson cung cấp ngân khoản để mua các dụng cụ dậy học và các người tình nguyện giúp đỡ các đồ án đặc biệt. Kể từ đó, công ty Jacob đã cung cấp việc dậy kèm, phát ngôn viên của lớp, chương trình Junior Achievement, Pen Pal, dìu dắt, ông già Noen, Bubbles for Benavidez, và một khu vườn trong trường.

Một trong những nguồn chính của ngân khoản này là việc bán “cổ phần” Jacobs/Benavidez hàng năm, nhìn nhận những ai tặng cho $5 hay nhiều hơn là các “cổ đông”. Sau đó “Jacobs Foundation” tặng số tiền tương đương để gây quỹ qua việc bán cổ phần này. Cho đến nay, công ty Jacobs đã kiếm được hơn $387,000 cho trường này.