Sở Cảnh Sát HISD tổ chức ‘Coffee with a Cop’

Sở Cảnh Sát HISD sẽ tổ chức “Coffee with a Cop” (uống cà phê với cảnh sát) cho cộng đồng vào thứ Ba, 25 tháng Tư, từ  8g đến 9g sáng tại tiệm McDonald’s tọa lạc tại số 2515 Fulton St.

Trong sinh hoạt này, các cư dân sẽ có cơ hội gặp gỡ các viên chức cảnh sát và đặt câu hỏi.

Được thành hình năm 2011, “Coffee with a Cop” là một khởi xướng qua sự hợp tác giữa Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, Phòng Dịch Vụ Cảnh Sát Cộng Động, và các cơ quan thi hành luật pháp khác để đáp ứng với những căng thẳng giữa cảnh sát và người dân trong cộng đồng.

Cơ quan thực thi luật muốn giúp phá vỡ những cản trở nên các cảnh sát viên đã mời cư dân đến với họ uống cà phê và trò chuyện. Chương trình này hy vọng tạo được sự đón nhận tích cực với người thực thi luật. Ngày nay hơn 2,000 nhân viên thực thi luật và các cộng đồng họ phục vụ đã tham dự chương trình này.

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc Lt. Guadalupe Jimenez số 713-842-3715.