Trường Carnegie Vanguard xếp hạng 8 các trường trung học tốt nhất nước bởi “U.S. News & World Report”

Trường Carnegie Vanguard High School được xếp hạng thứ tám trong các trường trung học tốt nhất nước, theo các thứ hạng “2017 Best High Schools” của tờ “U.S. News & World Report” – lên hai hạng so với danh sách năm 2016. Trường được xếp hạng hai là trường tốt nhất tiểu bang.

Hai trường khác của Khu Học Chánh Houston được xếp hạng trong 100 trường trên toàn quốc — “DeBakey High School for Health Professions”, xếp hạng 18th – lên từ hạng 29 trong năm 2016 – và trường “Challenge Early College High School”, xếp hạng 69. Trường DeBakey xếp hạng bốn trong Texas, và trường Challenge xếp hạng tám trong tiểu bang này.

Các xếp hạng của tờ “U.S. News & World Report” được đặt ra để nhận diện các trường trung học II cấp giỏi đã phục vụ mọi học sinh – bất kể tình trạng kinh tế của họ. Danh sách này được lập ra qua việc nhìn đến các kết quả từ các bài thi tiểu bang, cũng như mức độ mà học sinh trong trường được chuẩn bị để lên đại học. Tỉ lệ tốt nghiệp cũng được bao gồm như một yếu tố trong việc xếp hạng.

Tổng cộng là 21 trường HISD được có tên trong danh sách 2017, mà nó nhìn nhận hơn 6,000 trường trung học II cấp đứng đầu trên toàn quốc. Năm trường được huy chương vàng Gold Medal Designations, 12 trường được huy chương bạc Silver Medal Designations, và bốn trường được huy chương đồng Bronze Medal Designations.

“Đây là một hãnh diện lớn lao khi chúng ta nhìn nhận các thành quả của học sinh, giáo chức, hiệu trưởng, và nhân viên trong những trường này,” TGĐ HISD là ông Richard Carranza nói. “Để được vinh dự ở mức toàn quốc, đó là một minh chứng cho sự quyết tâm của HISD để chuẩn bị học sinh được thành công sau khi tốt nghiệp – dù là bắt đầu một nghề nghiệp hay theo đuổi việc học cao hơn.”

Mười bẩy trong những trường này còn được bao gồm trong danh sách các trường Best Magnet, Charter, và STEM (Science, Technology, Engineering and Math) của U.S. News & World Report. Trường Carnegie Vanguard chiếm hạng hai trong danh sách các trường Best Magnet. Trường DeBakey chiếm hạng năm trong danh sách các trường Best Magnet và hạng chín trong danh sách các trường Best STEM. Trường Challenge đem về nhà hạng 17 trong danh sách các trường Best Magnet và hạng 21 trong danh sách các trường Best Charter.

Trọn bộ danh sách các thứ hạng có thể xem tại https://www.usnews.com/education/best-high-schools/national-rankings. Các trường trung học II cấp của HISD có thứ hạng là.

Gold Medal Designations (huy chương vàng)

Carnegie Vanguard High School (U.S. rank: 8; Texas rank: 2; Magnet: 2; STEM: 128)

DeBakey High School for Health Professions (U.S. rank: 18; Texas: 4; Magnet: 5; STEM: 9)

Challenge Early College High School (U.S. rank: 69; Texas: 8; Magnet: 17; Charter: 21)

Eastwood Academy (U.S. rank: 145; Texas: 29; Charter: 51)

The High School for the Performing and Visual Arts (U.S. rank: 241; Texas: 41; Magnet: 57; STEM: 218)

Silver Medal Designations (huy chương bạc)

Sharpstown International School (U.S. rank: 615; Texas: 75; Magnet: 98)

Bellaire High School (U.S. rank: 633; Texas: 77; Magnet: 101)

High School for Law & Justice (U.S. rank: 732; Texas: 87; Magnet: 110)

Houston Academy for International Studies (U.S. rank: 765; Texas: 90; Magnet: 115; Charter: 143)

Mickey Leland College Preparatory Academy (U.S. rank: 769; Texas: 91; Magnet: 117)

North Houston Early College High School (U.S. rank: 774; Texas: 93; Magnet: 119; Charter: 146)

East Early College High School (U.S. rank: 890; Texas: 105; Magnet: 134; Charter: 158)

Young Women’s College Preparatory Academy (U.S. rank: 1,063; Texas: 122; Magnet: 152)

Energized for STEM Academy West High School (U.S. rank: 1,101; Texas: 125; Charter: 172)

Lamar High School (U.S. rank: 1,538; Texas: 150; Magnet: 205)

Heights (formerly Regan) High School: (U.S. rank: 2,248; Texas: 191; Magnet: 273)

Jordan High School: (U.S. rank: 2,534; Texas: 213; Magnet: 290)

Bronze Medal Designations (huy chương đồng)

Mount Carmel Academy (U.S. rank: Recognized; Texas: 241)

Energized for STEM Academy Central High School (U.S. rank: Recognized; Texas: Recognized)

Energy Institute High School (U.S. rank: Recognized; Texas: Recognized)

South Early College High School (U.S. rank: Recognized; Texas: Recognized)