Đọc sách mùa hè có thể gia tăng kiến thức, thắng các giải thưởng

Không cần thời gian lâu dài để học sinh mất đi sự tiến bộ học vấn mà các em đã có được trong năm khi ngồi không trong mùa hè, do đó HISD thúc giục các học sinh hãy dùng sức mạnh của việc đọc sách để chống với sự “tuột dốc” ghê sợ của mùa hè.

Dưới đây là nhiều phương cách để truy cập hàng ngàn cuốn sách tuyệt đối miễn phí qua chương trình Summer Reading Program (đọc sách mùa hè) của khu học chánh.

“Điều đó từng được minh chứng qua sự nghiên cứu, kinh nghiệm, và thời gian rằng các học sinh mất đi tối thiểu ba tháng hiểu biết trong mùa hè nếu các em không đọc sách trong kỳ nghỉ hè,” Quản Lý Dịch Vụ Thư Viện Truyền Thông của HISD là Janice Newsum nói.

Một lần nữa, HISD hợp tác với Thư Viện Houston và myON, một thư viện trực tuyến có trên 5,000 cuốn sách miễn phí. Khu học chánh thách đố các học sinh đọc tối thiểu năm cuốn sách trong mùa hè và ghi nhận vào sổ “Summer Reading Log”. Vào mùa thu, học sinh đem sổ này đến quản thư hay giáo chức ở trường để được thưởng.

VÀO THƯ VIỆN HOUSTON

Cá nhân: Mọi thẻ học sinh HISD đều có thể dùng như một thẻ thư viện của Houston Public Library (HPL). Các học sinh nhỏ tuổi chưa có thẻ học sinh thì được trường cấp cho thẻ “Learning Link”.

Trực tuyến: Hãy vào www.HoustonISD.org/LearningLink để biết cách đăng nhập với số ID của học sinh để được đăng nhập miễn phí, 24/7.

HPLThư Viện Quận Harris, và Thư Viện Thành Phố Bellaire tham dự trong chương trình Đọc Sách Mùa Hè Texas, có nghĩa học sinh có thể được tín chỉ về những sách các em đọc trong thư viện công cộng và cả trong HISD. Hãy kiểm điểm với thư viện trong vùng để biết chi tiết.

VÀO THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN HISD VÀ MYON

Hãy tìm các nguồn sách vở cho học sinh trong www.HoustonISD.org/SummerReading. Các học sinh tiểu và trung học còn có thể truy cập trên 5,000 sách trong myON. Hãy vàot www.about.myon.com/HISD để biết cách đăng nhập.

Hãy đọc tối thiểu 10 cuốn sách trong myON từ 22 tháng Năm đến 1 tháng Chín và được tham dự cuộc bốc thăm để trúng một máy “iPad mini”. Trên toàn quốc, học sinh nào dành nhiều thời gian đọc sách nhất sẽ trúng được một máy “iPad mini”, và hai học sinh kế tiếp sẽ được thẻ tặng quà trị giá $100.