‘Feast of Art’ (hội nghệ thuật) cho thấy nỗ lực đẩy mạnh các môn nghệ thuật trong Học Khu III

Các trường trong vùng phân bổ của Trung Học Chavez sẽ tổ chức triển lãm nghệ thuật đầu tiên, “A Feast of Art,” từ 10g sáng đến 1g trưa thứ Bẩy, 20 tháng Năm tại trường Chavez High School (8501 Howard, Houston, 77017) như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn để gia tăng việc học nghệ thuật trong vùng này.

Cuộc triển lãm sẽ có các tác phẩm được thực hiện bởi học sinh các trường sau: Bellfort Early Childhood Center; các trường tiểu học Bonner, Lewis, Patterson, Park Place, và Rucker; các trường trung học I cấp Ortiz và Stevenson; và Chavez High School.

Ủy Viên Học Khu III là Manuel Rodriguez, một quán quân ủng hộ mạnh mẽ các chương trình nghệ thuật trong khu học chánh, nói rằng ông hài lòng với nỗ lực này và tổ chức sắp tới để trưng bày tác phẩm của học sinh.

“Là ủy viên cho Học Khu III, tôi thấy có nhu cầu cho một chương trình nghệ thuật mà nó từ từ phát triển khả năng nghệ thuật của học sinh chúng ta từ các trường tiểu học cho đến trung học,” ông Rodriguez nói. “Việc tiếp tục giảng dậy đó thì quan trọng để giúp học sinh chúng ta đạt được khả năng trọn vẹn của chúng. Tôi hãnh diện đã giúp hướng dẫn nỗ lực này để củng cố các chương trình nghệ thuật trong các trường thuộc vùng phân bổ của Trung Học Chavez. Tôi mong mở rộng nỗ lực này trong toàn thể Học Khu III.”

Sabrina Nguyen, chuyên viên về nghệ thuật của HISD trong Phòng Các Trường Phía Đông, nói rằng bà phấn khởi về việc ngày càng chú trọng đến các môn nghệ thuật trong vùng, cũng như những việc đang được thực hiện trong các trường để cải tiến cách học tập này.

“Sự hợp tác giữa các giáo chức nghệ thuật trong vùng phân bổ  thật phi thường và đem lại cảm nghiệm tích cực cho mọi người tham dự,” Nguyen nói. “Họ quan sát lẫn nhau và chia sẻ các nguồn năng, là điều vô giá.”

Cuộc triển lãm sẽ gồm các tranh vẽ, tranh dán, điêu khắc, và nhiều thứ khác. Sẽ có các màn trình diễn từ các học sinh ca đoàn, đoàn vũ, ban nhạc, và kịch nghệ. Ngoài ra, thức ăn nhẹ sẽ được bán như một hình thức gây quỹ cho các trường tham dự.