Việc xây cất trường North Forest HS gần hoàn tất

Các học sinh Bulldogs trường Trung Học North Forest sẽ có nhiều phấn khởi trong năm 2018 khi việc xây cất cơ sở mới đã hoàn tất được 70%.

Việc thiết lập các cửa sổ bên ngoài cơ sở đã gần xong, trong khi sơn phết, đánh bóng sàn xin măng, và dựng các tường đang tiến hành, các viên chức đồ án nói. Điện sẽ được bật lên vào tháng này và các máy lạnh sẽ được đưa vào.

“Nó sẽ là một trường xinh đẹp,” Hiệu Trưởng Richard Fernandez của trường North Forest nói, ông thêm rằng ông nóng lòng muốn học sinh được nhìn thấy trường này. “Tôi nóng lòng muốn thấy phản ứng của các em khi đầu tiên chúng bước vào trường mới.”

Trường mới trị giá $59.5, được xây ở phía đông đường Mesa đối diện với trường hiện tại, sẽ chứa 1,300 đến 1,500 học sinh. Trường được tài trợ bởi ngân khản của tiểu bang này.

Trường trung học thuộc thế kỷ 21 này sẽ có đặc điểm là các chỗ học uyển chuyển, một khu ăn uống hiện đại, và chỗ huấn nghệ, cũng như nhiều cửa sổ mà nó sẽ cung cấp đầy ánh sáng trời và mở ra một quang cảnh rộng rãi của cánh đồng ở đằng trước cơ sở và khu rừng phía sau.

Trường này cũng sẽ bao gồm một đường chạy bộ bên trong nhà – lần đầu tiên có trong HISD.

Trường được dự định hoàn tất trong tam cá nguyệt thứ tư của 2017, mở cửa cho nhân viên và học sinh vào tháng Giêng 2018.

Trường Trung Học North Forest thuộc gần ba chục trường đang xây cất trên toàn học khu, là hoạt động nhiều hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử của học khu này. Một khi mọi đồ án hoàn tất, HISD sẽ có một trong những trường trung học thành phố hiện đại nhất nước.