Bữa ăn mùa hè miễn phí tại hơn 250 trường HISD

Không cần làm giấy, ghi danh, hay chứng minh lợi tức để được tham dự

23 tháng Năm, 2017—Khu Học Chánh Houston sẽ khởi sự chương trình Bữa Ăn Mùa Hè (Summer Meal) ngày 31 tháng Năm tại hơn 250 trường trong khu vực. Trẻ em từ 1 đến 18 tuổi có thể ăn sáng và ăn trưa miễn phí từ 31 tháng Năm, 2017 đến 4 tháng Tám, 2017.

Trẻ em không cần ghi danh lớp hè để được tham dự chương trình này, và không cần làm giấy, ghi danh, hay chứng minh lợi tức. Người lớn cũng có thể tham dự bằng cách mua bữa ăn sáng với giá $2.25 và bữa trưa giá $3.50.

Tất cả các bữa ăn của HISD đều quân bình dinh dưỡng để bảo đảm các em có những những chất bổ và dinh dưỡng cần thiết để duy trì cách ăn uống lành mạnh. Hè năm trước, sở Dinh Dưỡng HISD đã phục vụ trên 1.1 triệu bữa ăn cho trẻ em trong vùng Houston.

“Chúng tôi cảm thấy đó là điều quan trọng khi trẻ em tiếp tục có được những bữa ăn lành mạnh trong suốt các tháng hè,” Betti Wiggins nói, bà là Viên Chức về Dinh Dưỡng của HISD. “Cái đói không chấm dứt khi niên khoá chấm dứt.”

Một danh sách các địa điểm phát thức ăn mùa hè, gồm thời gian phục vụ bữa ăn sáng và bữa trưa, được liệt kê dưới đây. Hoặc vào trang “HoustonISD.org/FreeSummerMeals” để biết thêm thông tin về chương trình này và để tìm thời gian cũng như địa điểm các trường có cung cấp bữa ăn. Quý vị cũng có thể vào trang bản đồ của học khu để biết địa điểm trường có trong chương trình “Summer Meal” gần nhà quý vị. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về chương trình bữa ăn miễn phí mùa hè, vui lòng liên lạc với Sở Dinh Dưỡng của HISD số 713-491-5944.

*Về thông tin các bữa ăn miễn phí sau ngày 4 tháng Tám, vui lòng liên lạc Sở Công Viên và Giải Trí của Thành Phố Houston (City of Houston Parks and Recreation Department) ở số 713-676-6832 hoặc gọi 2-1-1.

 

Địa chỉ trường,                       thời gian ăn sáng,            thời gian ăn trưa

Alcott ES, 5859 BELLFORT , 7:45am – 8:15am, 11:00 am – 12:30 pm

Almeda 14226 Almeda School Road , 7:45am – 8:00am, 11:00 am – 12:15 pm

Anderson Elementary 5727 Ludington Drive, 8:05am – 8:15am, 11:00 am – 12:15 pm

Arabic Immersion Magnet School (AIMS) 812 W. 28th St, 8:00am – 8:20am, 11:00 am – 12:00 pm

Ashford ES, 1815 SHANNON VLY DR, 7:35am – 7:45am, 11:00 am – 12:30 pm

Askew ES, 11200 WOOD LODGE DR, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 12:30 pm

Atherton ES, 2011 SOLO ST, 7:30am, 8:30am – 11:00 am 12:00 pm

Attucks MS 4330 BELLFORT BLVD , 7:45am – 8:00am, 11:00 am – 12:00 pm

Austin HS 1700 DUMBLE, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 11:30 am

Barrick ES, 12001 WINFREY LN , 7:45am – 9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Bastian Elementary 5051 Bellfort , 7:45am – 8:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Baylor College of Medicine Academy 2610 Elgin , 7:45am – 8:15am, 11:35 am 12:05 pm

Bell ES, 12323 SHAFTSBURY DR, 8:00am – 9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Bellaire HS 5100 MAPLE, 7:30am, 8:30am – 11:35 am 12:05 pm

Bellfort ECC 7647 BELLFORT , 7:45am – 8:15am, 11:00 am – 12:00 pm

Benavidez 6262 Gulfton, 7:30am – 7:45am, 11:00 am – 12:30 pm

Berry ES, 2310 BERRY RD, 7:30am – 8:30am, 11:00 am 11:30 am

Black MS 1575 CHANTILLY, 8:00am – 8:10am, 11:00 am – 11:30 am

Blackshear ES, 2900 HOLMAN AVE , 7:45am – 8:15am, 11:00 am – 12:00 pm

Bonham ES, 8302 BRAES, RIVER DR, 8:00am – 9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Bonner ES, 8100 ELROD ST, 8:00am – 9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Braeburn ES, 7707 RAMPART ST, 7:30am – 8:30am, 11:00 am 12:00 pm

Briargrove ES, 6145 SAN FELIPE ST, 8:00am – 8:20am, 11:00 am – 11:30 am

Briargrove ES, 6145 SAN FELIPE ST, 8:00am – 11:00 am – 11:30 am

Briarmeadow 3601 DUNVALE, 7:30am – 7:45am, 11:00 am – 11:45 am

Briscoe Elementary School 321 Forest Hill Houston Texas 77011 , 7:45am – 8:00am, 11:00 am — 11:50 am

Brookline Elementary 6301 South Loop East, 8:00am – 8:15am, 11:00 am – 12:30 pm

Browning 607 Northwood , 7:45am – 8:15am, 11:00 am – 12:30 pm

Bruce ES, 510 JENSEN DR ,                                  11:00 am – 12:30 pm

Burbank ES, 216 TIDWELL, 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:30 pm

Burbank MS 315 BERRY RD, 8:00am – 8:20am, 11:00 am – 11:30 am

Burnet ES, 5403 CANAL ST , 7:45am – 8:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Burrus ES, 701 E 33RD ST, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 12:00 pm

Cage ES, 4528 LEELAND ST, 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:30 pm

Carrillo ES, 960 S WAYSIDE DR , 7:45am – , 11:00 am – 12:15 pm

Chavez HS 8501 HOWARD , 7:45am – 8:15am, 11:25 am 12:30 pm

Chrysalis MS 4528 LEELAND, 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:30 pm

Clifton MS 6001 GOLDEN FOREST DR, 8:00am – 8:15am, 11:00 am – 11:35 am

Codwell ES, 4103 BRISBANE ST , 7:45am – 8:15am, 11:30 am 12:00 pm

Condit ES, 7000 S THIRD, 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:00 pm

Cook ES, 7115 LOCKWOOD, 7:35am, 8:00am – 11:00 am 12:05 pm

Coop ES, 10130 ALDINE WESTFIELD RD, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:00 pm

Cornelius 7475 Westover, Houston, TX 77087, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Crespo ES, 7500 OFFICE CITY DR, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Crockett ES, 2112 CROCKETT ST 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:30 pm

Cullen MS 6900 SCOTT ST, 8:00am – 8:10am 12:00 pm 12:30 pm

Cunningham ES, 5100 GULFTON ST 7:15am, 8:00am – 11:00 am 12:00 pm

Daily ES, 12909 BRIAR FOREST, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Davila ES, 7610 DAHLIA ST 7:30am , 7:45am – 11:00 am – 12:00 pm

Davis HS 1101 QUITMAN, 8:00am – 8:15am, 11:00 am – 11:25 am

De ChaumES, ES, 155 COOPER 7:30am, 8:30am – 11:00 am 12:30 pm

De Zavala Elementary 7521 Avenue H Houston, Texas 77012 7:30am, 8:30am – 11:00 am 12:00 pm

Deady MS 2500 BROADWAY ST 7:50am, 8:05am – 11:40 am 12:10 pm

DeAnda ES, 7980 ALMEDA GENOA RD 7:30am, 8:30am – 11:00 am 11:30 am

DeBakey HS 2545 Pressler St.   11:30 am 12:00 pm

Dogan ES, 4202 LIBERTY RD, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 12:30 pm

Dowling Middle School 14000 Stancliff Houston, Texas 77045 , 7:45am – 8:30am – 11:00 am 11:30 am

Durham Elementary 4803 Brinkman, 8:05am -9:00am, 11:00 am – 12:00 pm

Durkee ES, 7301 NORDLING, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Edison Middle School 6901 Ave I, Houston, TX, 77011, 8:00am – 8:20am 12:00 pm 12:30 pm

Eliot ES, 6411 LAREDO ST,                                     11:00 am – 11:45 am

Elmore ES, 8200 TATE ST, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Elrod ES, 6230 DUMFRIES, DR 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:00 pm

Emerson ES, 9533 SKYLINE DR , 7:45am – 8:00am, 11:30 am

Energized ECC 6400 Southwest Freeway 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:30 pm

Energized ES, 6201 BISSONNET, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 12:30 pm

Energized MS 6107 BISSONNET, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 12:00 pm

Energy Inst HS 1808 SAMPSON ST 7:30am, 8:00am – 11:00 am 11:30 am

E-STEM Central MS 6107 BISSONNET, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 11:30 am

E-STEM West MS 6107 BISSONNET, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 12:00 pm

Farias ECC 515 E RITTENHOUSE 7:30am, 8:00am – 11:00 am 11:30 am

Field ES, 703 E 17TH ST, 7:40am 7:55am, 11:00 am – 11:30 am

Field ES, 703 E 17TH ST, 7:35am, 8:00am,  11:00 am – 11:30 am

Fleming MS 4910 COLLINGSWORTH ST, 7:30am, 8:00am – 11:30 am 12:00 pm

Foerster Elementary School 14200 Fonmeadow Drive, 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:30 pm

Fondren ES, 12405 CARLSBAD ST, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 12:00 pm

Fonville MS 725 E LITTLE YORK RD  , 11:00 am – 12:30 pm

Fonwood ECC 9709 Mesa, 7:15am 8:15am, 11:00 am – 12:30 pm

Forest Brook MS 7525 TIDWELL RD, 8:00am – 8:30am 11:20 am 12:25 pm

Foster ES, 3919 WARD ST, 8:00am – 8:15am, 11:00 am – 12:30 pm

Franklin ES, 7101 CANAL ST, 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:30 pm

Furr HS 520 MERCURY, 8:00am – 8:30am 11:45 am 12:30 pm

Gallegos Elementary 7415 Harrisburg Blvd, 8:00am – 8:30am 11:30 am 12:15 pm

Garcia ES, 9550 ALDINE WESTFIELD RD,                               11:00 am – 12:00 pm

Garden Oaks ES, 901 SUE BARNETT DR, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:00 pm

Garden Villas ES, 7185 SANTA FE, 8:00am – 8:10am, 11:00 am – 12:25 pm

Golfcrest ES, 7414 FAIRWAY DR 7:30am , 7:45am – 11:00 am – 11:30 am

Grady Middle School 5215 San Felipe Houston, Tx 77056, 8:00am – 8:30am 11:30 am 12:00 pm

Gregg ES, 6701 ROXBURY, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Gregory-Lincoln PK- 8 1101 TAFT, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Grissom ES, 4900 SIMSBROOK DR , 7:45am – 8:10am, 11:00 am – 12:00 pm

Gross ES, 12583 S GESSNER DR , 7:45am – 8:00am, 11:00 am – 12:00 pm

HAIS HS 1810 STUART 7:30am, 8:30am – 11:00 am 11:30 am

Halpin ECC 10901 SANDPIPER , 7:45am – 8:15am, 11:00 am – 12:30 pm

Hamilton Middle School 139 East 20th St, 8:00am – 8:45am, 11:00 am – 12:30 pm

Harris JR  ES, 801 BROADWAY ST, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Harris RP ES, 1262 MAE DR , 7:45am – 8:00am, 11:00 am – 12:10 pm

Hartman MS 7111 WESTOVER, 8:00am – 8:30am 11:30 am 12:00 pm

Hartsfield ES, 5001 PERRY ST, 8:00am – 8:30am 12:00 pm 12:30 pm

Harvard ES, 810 Harvard St., 8:00am – 8:20am, 11:00 am – 11:30 am

Helms ES, 503 W 21ST ST, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:00 pm

Henderson NQ  ES, 701 SOLO ST, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 12:30 pm

Henry Middle School 10702 E Hardy Rd, Houston, TX 77093 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:00 pm

Herod ES, 5627 JASON ST 7:50am 8:10am, 11:00 am – 12:00 pm

Herrera ES, 525 BENNINGTON ST, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

High School Ahead Acad MS 5320 YALE 8:15am, 8:30am – 11:30 am 12:00 pm

Highland Heights ES, 865 PAUL QUINN ST, 8:00am – 8:15am 11:30 am 12:15 pm

Hilliard ES, 8115 E HOUSTON RD 7:30am , 7:45am – 11:00 am – 11:30 am

Hines-Caldwell ES, 5515 West Orem Drive, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Hobby ES, 4021 WOODMONT DR , 7:45am – 8:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Hogg MS 1100 MERRILL ST 7:30am, 8:00am – 11:00 am 11:30 am

Holland Middle School 1600 Gellhorn, Houston TX 77029, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Horn ES, 4530 HOLLY ST , 7:45am – 9:00am, 11:00 am – 12:00 pm

Houston MSTC HS 9400 IRVINGTON 7:25am 7:55am 11:40 am 12:10 pm

Isaacs ES, 3830 PICKFAIR ST , 7:45am – 8:00am, 11:00 am – 12:00 pm

J.P. Henderson Elementary 1800 Dismuke St. 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:30 pm

Jackson MS 5100 POLK ST 8:15am, 8:30am – 11:25 am 12:30 pm

Janowski 7500 Bauman Road , 7:45am – 8:45am, 11:00 am – 12:30 pm

Jefferson ES, 5000 SHARMAN ST 7:30am , 7:45am – 11:00 am – 12:00 pm

JonES, HS 7414 ST LO RD 7:30am, 8:00am – 12:00 pm 12:30 pm

Jordan HS 5800 EASTEX FWY , 7:45am – 8:00am, 11:05 am 11:35 am

Jordan HS 5800 EASTEX FWY , 7:45am – 8:00am, 11:10 am 11:40 am

Kashmere Gardens ES, 4901 LOCKWOOD DR  , 11:00 am – 12:00 pm

Kashmere HS 6900 WILEYVALE ST, 8:00am – 8:30am 11:45 am 12:15 pm

Kelso ES, 5800 SOUTHMUND ST 7:00am, 8:00am – 11:00 am 12:00 pm

Kennedy ES, 400 Victoria Dr. , 7:45am – 8:30am – 11:00 am 12:15 pm

Ketelsen ES, 600 QUITMAN , 7:45am – 9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Key MS 4000 KELLEY ST   11:10 am 12:30 pm

Kolter ES, 9710 RUNNYMEADE DR 7:30am, 8:00am – 11:30 am 12:00 pm

Lamar HS 3325 WESTHEIMER RD, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 12:00 pm

Lanier MS 2600 WOODHEAD ST, 8:00am – 8:15am 11:05 am 11:35 am

Lantrip ES, 100 TELEPHONE RD, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 12:00 pm

Las Americas Middle School 6501 Bellaire Blvd, Houston, 77074 8:15am 8:25am 12:00 pm 12:30 pm

Laurenzo ECC 205 N DELMAR, 8:00am – 8:15am, 11:00 am – 11:25 am

Law Elementary 12401 S Coast, 8:00am -9:00am 11:30 am 12:30 pm

LECJ HS 4701 DICKSON ST 7:30am 8:15am, 11:00 am – 11:30 am

Lewis ES, 6745 TIPPERARY 7:30am 8:15am, 11:00 am – 12:15 pm

Liberty HS 6400 SW FWY STE A, 8:05am – 8:35am 11:15 am 11:45 am

Lockhart ES, 3200 ROSEDALE ST, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Long Acad 6501 BELLAIRE BLVD   11:20 am 12:25 pm

Longfellow ES, 3617 NORRIS, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 12:30 pm

Looscan ES, 3800 ROBERTSON ST, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Love Elementary 1120 W.13th Street Houston, Texas 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:00 pm

Lovett ES, 8814 S RICE AVE 7:30am, 8:00am –

MacGregor ES, 4801 LABRANCH ST 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:00 pm

Mading ES, 8511 CRESTMONT ST, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Madison HS 13719 WHITEHEATHER, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:00 pm

Mandarin Chinese ES, 5445 W Alabama 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:00 pm

Marshall ES, 6200 WINFIELD RD , 7:45am – 8:30am – 11:00 am 12:15 pm

Marshall MS 1115 NOBLE ST 7:50am, 8:00am – 11:30 am 12:00 pm

Martinez, C. ES, 901 HAYES, ST, 8:00am -9:00am 11:30 am 12:30 pm

Martinez, R. ES, 7211 MARKET ST 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:00 pm

McGowen ES, 6820 HOMESTEAD RD, 8:00am – 8:15am, 11:00 am – 11:30 am

McNamara ES, 8714 MCAVOY DR, 8:00am – 11:00 am –

McReynolds MS 5910 MARKET ST, 8:00am – 8:20am, 11:00 am – 11:30 am

Memorial ES, 6401 ARNOT ST, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 12:00 pm

Middle College HS – Fraga 301 N DRENNAN, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 11:30 am

Middle College HS – Gulfton 5407 GULFTON ST, 8:30am -9:00am 11:35 am 12:00 pm

Milby High School 7414 St. Lo, Houston, TX 77033 7:30am, 8:00am – 11:00 am 11:30 am

Milne ES, 7800 PORTAL DR, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 12:30 pm

Mistral ES, 6203 JESSAMINE, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 12:30 pm

Mitchell ES, 10900 GULFDALE DR, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 12:30 pm

MLK ECC 3930 W FUQUA 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:00 pm

Montgomery ES, 4000 SIMSBROOK DR , 7:45am – 8:45am, 11:00 am – 12:30 pm

Moreno ES, 620 E CANINO , 7:45am – 8:45am, 11:00 am – 11:30 am

Mount Carmel Acad HS 7155 ASHBURN ST, 8:00am – 8:55am, 11:00 am – 12:30 pm

Neff  ECC 8200 CARVEL LN , 7:45am – 8:15am, 11:00 am – 12:15 pm

Neff ES, 8301 NEFF ST 7:30am, 8:30am – 11:00 am 12:30 pm

North Forest HS 10725 MESA DR, 8:00am – 8:15am 11:20 am 11:50 am

North Houston Early College High School 8001 Fulton Bldg. C, Houston, TX 77022, 8:00am – 8:25am 12:00 pm 12:30 pm

Northline ES, 821 WITCHER LN, 8:00am – 8:20am, 11:00 am – 12:00 pm

Oak Forest Elementary 1401 W. 43rd, Houston, TX  77018 7:30am, 8:30am – 11:00 am 12:00 pm

OatES, ES, 10044 WALLISVILLE RD 7:30am 9:00am, 11:00 am – 12:00 pm

Ortiz MS 6767 TELEPHONE RD 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:30 pm

Osborne ES, 800 RINGOLD ST, 8:00am – 8:25am, 11:00 am – 12:00 pm

Paige ES, 7501 CURRY RD, 8:00am – 8:00am, 11:00 am – 12:00 pm

Park Place ES, 8235 PARK PL BLVD 7:15am , 7:45am – 11:00 am – 12:00 pm

Parker  ES, 10626 ATWELL DR , 7:45am – 8:00am, 11:15 am 12:15 pm

Patterson ES, 5302 ALLENDALE RD 7:30am , 7:45am – 11:00 am – 12:05 pm

Peck ES, 5001 MARTIN LUTHER KING JR BLVD 7:30am, 8:30am – 11:00 am 12:30 pm

Pershing MS 3838 BLUE BONNET 7:30am, 8:30am – 11:15 am 11:40 am

Petersen Elementary  14404 Waterloo Drive, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Pilgrim  ES, 6302 SKYLINE, 8:00am – 8:15am, 11:00 am – 12:30 pm

Pin Oak MS 4601 GLENMONT, 8:00am – 8:30am 11:05 am 11:55 am

Piney Point  ES, 8921 PAGEWOOD LN, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Pleasantville ES, 1431 GELLHORN DR, 8:00am – 8:15am, 11:00 am – 12:00 pm

Port Houston ES, 1800 MCCARTY ST 7:10am 7:40am, 11:00 am – 11:40 am

Pugh ES, 1147 KRESS ST, 8:05am – 8:20am, 11:00 am – 11:30 am

Reagan Ed Ctr PK- 8 4842 ANDERSON RD, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Reagan HS 413 E 13TH ST 7:50am 8:25am 11:50 am 12:20 pm

Red ES, 4520 TONAWANDA DR , 7:45am – 8:45am, 11:00 am – 12:30 pm

Revere MS 10502 BRIAR FOREST DR, 8:00am – 8:30am 12:30 pm 12:30 pm

Reynolds ES, 9601 ROSEHAVEN DR, 8:00am – 8:15am, 11:00 am – 12:30 pm

Rice School PK- 8 7550 SEUSS DR , 7:45am – 8:45am, 11:00 am – 12:30 pm

Roberts ES, 6000 GREENBRIAR ST 7:30am, 8:30am – 11:00 am 12:00 pm

Robinson ES, 12425 WOODFOREST BLVD , 7:45am – 8:00am, 11:00 am – 12:15 pm

Rodriguez  ES, 5858 CHIMNEY ROCK, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Roosevelt ES, 6700 FULTON ST, 8:00am – 8:15am, 11:00 am – 12:30 pm

Ross ES, 2819 BAY ST, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:00 pm

Rucker ES, 5201 VINETT ST, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 12:00 pm

Rusk ES, 2805 GARROW ST, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Sanchez ES, 2700 BERKLEY ST, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:00 pm

Scarborough Elementary 3021 Little York , 7:45am – 8:15am, 11:00 am – 12:30 pm

Scarborough HS 4141 COSTA RICA 7:40am 8:10am 11:30 am 12:00 pm

Scroggins Elementary 400 BoylES, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Seguin ES, 5905 WALTRIP, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 12:30 pm

Shadowbriar  ES, 2650 SHADOWBRIAR DR, 8:00am – 8:20am, 11:00 am – 12:00 pm

Shadydale ES, 5905 TIDWELL RD 7:30am, 8:30am – 11:00 am 12:30 pm

Sharpstown HS 7504 BISSONNET ST 7:25am 7:55am, 11:00 am – 11:30 am

Sharpstown Intern’l 8330 TRIOLA 7:30am, 8:00am – 11:30 am 12:00 pm

Shearn  ES, 9802 STELLA LINK RD 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:00 pm

Sherman ES, 1909 MCKEE ST, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Sinclair ES, 6410 GROVEWOOD LN, 8:00am – 8:30am 11:30 am 12:00 pm

Smith ES, 4802 CHRYSTELL LN 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:30 pm

South EC HS 1930 Airport 7:50am 8:10am 12:00 pm 12:30 pm

Southmayd ES, 1800 CORAL ST , 7:45am – 9:00am, 11:00 am – 12:15 pm

Sterling HS 11625 MARTINDALE RD 7:30am, 8:30am – 11:00 am 12:30 pm

Sterling HS 11625 MARTINDALE RD , 7:45am – 8:45am 11:30 am 12:30 pm

Stevens ES, 1910 LAMONTE LN , 7:45am – 8:15am, 11:00 am – 12:15 pm

Stevenson MS 9595 WINKLER, 8:00am – 8:25am, 11:00 am – 12:00 pm

Sugar Grove MS 8405 BONHOMME, 8:00am – 8:30am 12:00 pm 12:30 pm

Sutton 7402 Albacore, Houston Tx 77074, 8:00am – 8:15am, 11:00 am – 12:30 pm

Thompson ES, 6121 TIERWESTER 7:50am 8:20am, 11:00 am – 12:00 pm

Tijerina ES, 6501 SHERMAN ST 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:00 pm

Tinsley ES, 11035 BOB WHITE , 7:45am – 8:45am, 11:00 am – 12:30 pm

TSU Charter 3100 CLEBURNE 7:30am, 8:00am – 11:30 am 12:00 pm

Twain ES, 7500 BRAES, BLVD 7:30am, 8:00am – 11:30 am 12:00 pm

Valley West ES, 10707 S GESSNER DR 7:30am, 8:00am – 11:00 am 11:30 am

Victory Prep South 6011 W. Orem Dr, 8:30am -9:00am 12:00 pm 12:30 pm

Wainwright ES, 5330 MILWEE ST 7:30am , 7:45am – 11:00 am – 11:30 am

Walnut Bend ES, 10620 BRIAR FOREST , 7:45am – 8:15am, 11:00 am – 12:00 pm

Waltrip HS 1900 W 34TH ST, 8:00am – 8:25am 11:30 am 12:00 pm

Washington  119 East 39th Street, 8:00am – 8:30am, 11:00 am – 11:30 am

Welch MS 11544 S GESSNER 7:30am 8:20am, 11:00 am – 12:30 pm

Wesley ES, 800 DILLARD ST 7:30am, 8:30am – 11:00 am 12:30 pm

West Briar MS 13733 BRIMHURST, 8:00am – 8:30am 11:45 am 12:15 pm

Westbury HS 11911 CHIMNEY ROCK 7:30am 7:55am, 11:00 am – 11:30 am

Westside HS 14201 BRIAR FOREST 7:30am 9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Wharton ES, 900 W GRAY ST, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Wheatley HS 4801 PROVIDENCE, 8:00am -9:00am 11:30 am 12:00 pm

Whidby ES, 7625 SPRINGHILL ST, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

White ES, 2515 Old Farm Rd 7:35am , 7:45am – 11:30 am 12:30 pm

White ES, 9001 TRIOLA LN 7:30am, 8:00am – 11:00 am 12:30 pm

Whittier Elementary 10511 La Crosse, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Williams MS 6100 KNOX ST 7:30am 7:55am, 11:00 am – 12:05 pm

Wilson ES, 2100 YUPON ST, 8:00am -9:00am, 11:00 am – 12:30 pm

Windsor Village ES, 14440 POLO ST 7:30am 7:50am, 11:00 am – 12:30 pm

Woodson PK- 8 10720 SOUTHVIEW ST, 8:00am – 8:15am, 11:00 am – 12:30 pm

Worthing HS 9215 SCOTT ST, 8:00am – 8:15am 11:10 am 11:40 am

YatES, HS 3703 SAMPSON ST, 8:00am – 8:20am, 11:00 am – 11:40 am

Young ES, 3555 BELLFORT AVE , 7:45am – 8:15am, 11:00 am – 12:30 pm

Young Learners 8432 BISSONNET ST, 8:00am – 8:30am 11:30 am 12:00 pm

YWCPA 1906 CLEBURNE ST 7:30am, 8:00am – 12:00 pm 12:30 pm