Books Between Kids” tặng cuốn sách thứ một triệu cho học sinh HISD

Có máy làm bong bóng, sách miễn phí, và nhiều học sinh phân khởi tại trường tiểu học Piney Point Elementary School , vì “Books Between Kids có ở đó để ăn mừng việc tặng cuốn sách thứ một triệu cho một học sinh HISD.

Justin Ikwuagwu là học sinh lớp hai rất may mắn, và em có vẻ hơi ngột ngạt vì được chú ý. Khi nhân viên của “Books Between Kids” và những người tình nguyện tụ tập để chụp hình, Justin nâng cao cuốn, “How Much is a Million?” và cười bẽn lẽn.

Đây là lần thứ năm tổ chức vô vị lợi này đến thăm trường Pitney Point để tặng mỗi học sinh sáu cuốn sách để làm thư viện ở nhà. Số các trường HISD được lợi từ sự độ lượng của “Books Between Kids” đã tăng lên 69 trường năm nay.

Ý tưởng là phải biết chắc học sinh có sách đọc trong mùa hè, mà nếu không nó được gọi là “tuột dốc mùa hè”. Hầu hết học sinh, nhất là các em từ gia đình nghèo, có khuynh hướng mất đi khả năng đọc sách sau mùa hè.

Các sáng lập viên của “Books Between Kids” là Amy Barnes và Sandra Ahlhorn khởi sự chiến dịch quyên sách tại các trường tiểu học khi họ thấy nhiều học sinh nghèo không có sách ở nhà. Cuộc nghiên cứu cho thấy đọc sáu cuốn sách trong mùa hè có thể giảm bớt sự tụt dốc mùa hè.

Ủy Viên Holly Maria Flynn Vilaseca, Trưởng Học Đường Jorge Arredondo của HISD, và Chủ Tịch hội “Barbara Bush Houston Foundation for Literacy” là Julie Baker Finck cũng đã tham dự nghi thức này.