Trường Austin sẵn sàng để xây cất trường mới

Một trường tạm thời sẽ bắt đầu thành hình vào hè này ở bên kia đường của trường Austin High School khi các nhóm thợ bắt đầu dựng khuôn cơ sở để chứa các học sinh trong khi xây cất trường mới.

Trường tạm thời này sẽ tọa lạc dọc theo đường South Lockwood Drive, ngay đằng sau trường hiện thời. Học sinh sẽ có cùng các chương trình, sinh hoạt, câu lạc bộ, và các môn thể thao hiện đang có.

Trường Austin High School được xây theo chương trình Bông Phiếu 2012. Đồ án trị giá $79.6 triệu đòi hỏi một cơ sở mới mà nó duy trì cơ cấu kiến trúc nguyên thủy và có thể chứa đến 2,000 học sinh.

“Đây là lúc nhiều phấn khởi cho trường Austin,” Hiệu Trưởng Steve Guerrero nói. “Thay đổi thì không bao giờ dễ, nhưng nó sẽ có giá trị khi chúng ta thấy kết quả sau cùng – một trường mới, hiện đại mà nó cổ vũ các chương trình huấn nghệ và học hành cũng như khơi dậy sự tự hào của học sinh và cộng đồng.”

Việc xây trường tạm sẽ bắt đầu vào tháng Bẩy, với các nhóm thợ chấm dứt vào tháng Mười Hai. Học sinh sẽ đến trường nguyên thủy vào ngày 28 tháng Tám khi tựu trường cho niên khoá 2017-2018. Các em không sang trường tạm thời cho đến tháng Giêng khi trở lại sau kỳ nghỉ mùa đông.

Một khi học sinh và nhân viên được dời sang trường tạm thời, việc phá hủy cơ sở cũ và xây trường mới sẽ bắt đầu.

Quý vị cũng có thể xem bản đồ chỗ của trường tạm thời và xem các hình ảnh cho thấy loại nhà tạm thời mà sẽ được dùng làm trường tạm.